Daily Archives: 25. 6. 2021

Odklon filozofie od kabaly

Poznámka: Německý filozof Johann Reuchlin napsal: „Můj učitel Pythagoras, otec filozofie, nepřevzal své učení od Řeků, ale spíše od Židů. Proto by měl být nazýván kabalistou. Jako první přeložil slovo „kabala“, které jeho současníci neznali, do řečtiny jako „filozofie“.

Odpověď: Původní filozofií pro všechny byla kabala – věda o silách, které vládnou ve světě a světu. (Pokračování textu…)