Jak vznikla hmota?

Otázka: Jak a kde se vzala hmota? Pokud je podle kabaly Darwinova teorie chybná, jak je možné vysvětlit vznik různých druhů, zejména člověka?

Odpověď: Hmota se objevila přirozeně, explozivním pronikáním jiskry Vyššího Světla na úroveň našeho světa. Ve fyzice se tento jev nazývá Velký třesk. Došlo k tomu asi před 15 miliardami let.

Tato jiskra obsahovala veškerou hmotu a energii našeho světa. Podobně TES a knihy Zohar a Strom života, které byly napsané před stovkami let, hovoří, že každá nižší úroveň vznikala takovým způsobem z vyšší úrovně.

Jiskra obsahovala všechny informace o svém sestupu shora dolů a nadále se vyvíjí a realizuje tyto informace. Výsledkem je, že v našem světě se z ní vyvíjí vesmír a člověk, který je povinen svým vývojem dosáhnout toho stavu, ze kterého vyšla jiskra. Toho je dosahováno „vzestupem“ člověka v jeho vývoji po 125 stupních, od egoismu k vlastnosti odevzdání a lásky k bližnímu.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: