Uvidíš, ako sa svet mení

Otázka: Povedali ste, že všetko je vo mne a aby som niečo zmenil vo vonkajšom svete, musím niečo zmeniť v sebe. Čo znamená „zmeniť v sebe“? Musím zmeniť seba alebo svoj postoj k ostatným? Nie som tu sám.

Odpoveď: Ale túžby sú tvoje a môžeš ich zmeniť buď vo vzťahu k sebe, alebo relatívne k neživej, rastlinnej, živočíšnej prírode a k ľuďom. A všetky túžby sa vzťahujú k Stvoriteľovi. Takže si vyberáš, aký druh túžby chceš použiť, s čím sa chceš stotožniť.

Ak chceš využiť všetky svoje túžby so správnym zámerom, s láskavosťou ku každému, počnúc neživým svetom – od ekológie, od toho, čo dnes nazývame neživá, rastlinná a živočíšna príroda, a ešte viac k ľuďom, potom týmto zmeníš svet.

Podľa tvojich túžob začneš venovať pozornosť celej prírode. Cítiť v nej jej veľkú silu, Stvoriteľa, a žiadať ho, aby začal meniť svoj postoj k svetu na tvoj príkaz, podľa tvojho želania. Aby si sa potom mohol pozerať, ako sa svet naozaj mení.

Z televízneho programu „Duchovné svety“, 21. 5. 2021

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: