Pak nebudeme chtít nic zničit

Poznámka: Jakými problémy jsou lidé, žijící zde na planetě, znepokojení nejvíce? UNESCO provedlo průzkum. Dotazováno bylo 15 000 lidí z celého světa a 57% z nich, jsou mladí lidé do 35 let.

Zde jsou jejich odpovědi.

Prvním problémem, který znepokojuje lidstvo, je globální oteplování a zánik některých druhů fauny a flóry. Upřímně mě to překvapuje, ale toto je první problém, pro téměř 60%. Druhým jsou konflikty a násilí. Třetím je diskriminace a nerovnost. Čtvrtým je nedostatek vody, potravin a bydlení.

Otázka: Rád bych se vás zeptal: podle vás, jaký problém by měl lidstvo nejvíce znepokojovat?

Odpověď: Jak žít v prostředí, které je příjemné, laskavé, příznivé a spolehlivé pro nás, a naše děti. Musíme pochopit, jak můžeme, nejde –li ovládat přírodu, ovládat sebe, abychom se přírodě přiblížili.

Otázka: To je nejdůležitější otázka?

Odpověď: Ano.

Otázka: A pak se budu mít dobře já, i soused a příbuzní a všichni, že?

Odpověď: Samozřejmě. Nejdůležitější je zjistit důvod těchto mnoha konfliktů, které existují mezi námi, a mezi námi a přírodou. Důvod! A pak budeme vědět, co je pro nás největším nebezpečím a co s tím dělat.

Otázka: Takže vaše odpověď zní – v čem je příčina?

Odpověď: V čem je příčina?

Poznámka: Ano.

Odpověď: Obrovské rozpory mezi námi, náš ohromný egoismus, který nás rozděluje, odstrkuje, staví proti sobě, nedovoluje nám, abychom se spojili, a tím přivedli sebe a celý svět kolem nás do rovnovážného, dobrého stavu.

Otázka: Takže tím odpovídáte na otázku: o jaké problémy by se mělo lidstvo skutečně starat?

Odpověď: Ano.

Otázka: Jak můžeme pracovat právě s tímto naším egoismem, ano?

Odpověď: Samozřejmě, nic jiného není. Jedinou silou, která ničí vše na světě, je lidský egoismus. Pojďme udělat něco, abychom zjistili, jak ho můžeme ovládnout. Odstraň člověka … Už to vidíme v Černobylu nebo jinde, když opustíme nějaké místo, najednou se všechno uklidní, najednou je vše v pořádku, žádné problémy.

Poznámka: Příroda kvete.

Odpověď: Ano. Odstranit člověka znamená „odstranit jeho egoismus“. A pak z něj možná zůstane něco dobrého. I když, nevím.

Poznámka: Nelíbí se mi tento konec.

Odpověď: Proč?

Otázka: Vždyť, co z něj potom zůstane?

Odpověď: Nic nezůstane.

Poznámka: Pokud odstranime individualitu člověka …

Odpověď: Nic!

Otázka: Nic?

Odpověď: Nic.

Otázka: Pak musíte pokračovat. Nic – co to znamená?

Odpověď: To znamená, že kdybychom dokázali odstranit z člověka egoismus, zůstala by z něj nula! Čili, neměli bychom přemýšlet o tom, jak ho odstranit, ale jak ho napravit, aby tato síla byla pozitivní a ne negativní. Vidíme to, jak se matka stará o dítě.

Poznámka: Ano.

Odpověď:Lidé to mohou dělat, a to navzdory tomu, že jsou egoisté, pokud mají lásku k druhému.

Co musíme udělat? Musíme jen dosáhnout lásky k bližnímu. To je vše. Nic nezabíjet, naopak přidávat lásku k bližnímu. A pak bude vše v pořádku. Nebudeme chtít nic zničit.

Originální zdroj zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: