Daily Archives: 7. 6. 2021

Ako kabala pomáha vyriešiť problémy

Otázka: Ak existujú problémy vo vzťahoch medzi ľuďmi, môže im ich kabala pomôcť vyriešiť?

Odpověď: Čiastočne. Nemôžem povedať, že vo všetkom a okamžite. Nemôžem povedať, že človek sa začína učiť a hneď všetko chápe, kde sa nachádza a ako by mal konať. Tak to nie je. Ale človek začína chápať, ako by mal konať, aby sa vyhol chybám. (Pokračování textu…)