Daily Archives: 3. 6. 2021

Všechno se poznává v pocitech

Stvořitel – to je vlastnost Vyššího světa. Jeho hlavní charakteristikou je schopnost dávat.

Nemůžeme mluvit o tom, kdo a co On je. Mluvíme jen o tom, jak Ho vnímáme. V míře, ve které začínám pociťovat vlastnost odevzdání, začínám vnímat Stvořitele.

Stejně tak, jako nemohu nic říci například o stole. Mohu říci, že ho vnímám tak a tak. Totéž platí o Stvořiteli. (Pokračování textu…)