Monthly Archives: Červen 2021

Pozvedat se nad Zemi svým vnitřním duchem

Otázka: Šéf americké korporace SpaceX Elon Musk uvedl, že plánuje do roku 2050 vyvést ze Země na Mars jeden milion lidí. Myslíte si, že můžeme kolonizovat Mars, má to nějaký smysl?

Odpověď: Rozhodně to nemá smysl. My musíme vytvořit takový život na Zemi, abychom vůbec nepomysleli na jiné planety. Také mě kdysi uchvátilo objevování a dobývání vesmíru, avšak dnes si nemyslím, že by bylo ku prospěchu investovat do toho síly, znalosti a finanční prostředky.

Člověk se musí pozvedat nad Zemi svým vnitřním duchem. A právě tím můžeme pochopit, vyhodnotit, pocítit vše, co je kolem nás, aniž bychom letěli v nějaké „krabici“ stovky kilometrů. Nic tím nezískáme.

Z televizního programu „Kabala expres“, 1. 9. 2020

Originální článek zde.

Odklon filozofie od kabaly

Poznámka: Německý filozof Johann Reuchlin napsal: „Můj učitel Pythagoras, otec filozofie, nepřevzal své učení od Řeků, ale spíše od Židů. Proto by měl být nazýván kabalistou. Jako první přeložil slovo „kabala“, které jeho současníci neznali, do řečtiny jako „filozofie“.

Odpověď: Původní filozofií pro všechny byla kabala – věda o silách, které vládnou ve světě a světu. (Pokračování textu…)

Jak chránit naše děti

Na začátku měsíce jsme si připomenuli Mezinárodní den dětí, který se slaví už od roku 1925. Víceméně všichni víme, co znamená Den dětí pro svět. Kromě toho bylo uvedeno: „S cílem upozornit dospělé na dodržování práv dětí, vzdělání, ochranu před násilím, právo na život.“

(Pokračování textu…)

Jak vznikla hmota?

Otázka: Jak a kde se vzala hmota? Pokud je podle kabaly Darwinova teorie chybná, jak je možné vysvětlit vznik různých druhů, zejména člověka?

Odpověď: Hmota se objevila přirozeně, explozivním pronikáním jiskry Vyššího Světla na úroveň našeho světa. Ve fyzice se tento jev nazývá Velký třesk. Došlo k tomu asi před 15 miliardami let. (Pokračování textu…)

Rok 2021- konec epochy otroctví

Když se po roční karanténě ekonomika konečně začala otevírat, objevil se nový jev: podniky nemohly navzdory vysoké míře nezaměstnanosti získat požadovaný počet pracovníků pro obnovení výroby.

Předpokládalo se, že ti, kteří přišli o práci kvůli epidemii koronaviru, budou spěšně hledat jakoukoli příležitost k nalezení práce a s pracovníky nebude problém.

(Pokračování textu…)

Proč potřebujeme Tóru?

Otázka: V jakém okamžiku skrze sebe necháváme projít duchovní pokyny – Tóru?

Odpověď: Tóra je systém správného vzájemného působení všech částí stvoření (neživých, rostlinných, zvířecích i lidských) a jejich uvedení do určitého vzájemného spojení. To znamená, že Tóra je realizace nápravy systému interakce mezi rozbitými částmi stvoření, rozdílnými touhami a zlomenými dušemi. (Pokračování textu…)

Uvidíš, ako sa svet mení

Otázka: Povedali ste, že všetko je vo mne a aby som niečo zmenil vo vonkajšom svete, musím niečo zmeniť v sebe. Čo znamená „zmeniť v sebe“? Musím zmeniť seba alebo svoj postoj k ostatným? Nie som tu sám.

Odpoveď: Ale túžby sú tvoje a môžeš ich zmeniť buď vo vzťahu k sebe, alebo relatívne k neživej, rastlinnej, živočíšnej prírode a k ľuďom. A všetky túžby sa vzťahujú k Stvoriteľovi. Takže si vyberáš, aký druh túžby chceš použiť, s čím sa chceš stotožniť. (Pokračování textu…)

Milovat to, co miluje Stvořitel

Chceme-li, aby naše touha byla shodná se Stvořitelovou, hodnotíme vše podle jediného principu: co je kvůli sobě, nenávidím a vše, co je pro odevzdání, miluji.

Pouze v tomto světle vidíme celou realitu, a nerozlišujeme různé barvy a zvuky. Nezáleží nám na tom, zda je realita příjemná nebo nepříjemná, důležité je, zda je to odevzdání nebo přijímání. (Pokračování textu…)

Pak nebudeme chtít nic zničit

Poznámka: Jakými problémy jsou lidé, žijící zde na planetě, znepokojení nejvíce? UNESCO provedlo průzkum. Dotazováno bylo 15 000 lidí z celého světa a 57% z nich, jsou mladí lidé do 35 let.

Zde jsou jejich odpovědi.

Prvním problémem, který znepokojuje lidstvo, je globální oteplování a zánik některých druhů fauny a flóry. Upřímně mě to překvapuje, ale toto je první problém, pro téměř 60%. Druhým jsou konflikty a násilí. Třetím je diskriminace a nerovnost. Čtvrtým je nedostatek vody, potravin a bydlení.

(Pokračování textu…)

Vede minimalizmus ke šťastnému životu?

Trend minimalizmu globálně transformuje společnost. Čím dál více lidí se vzdává svých materiálních statků nebo se vyhýbají hromadění zbytečných věcí, aby utekli od stresu západního života a žili daleko klidnějším způsobem, pouze s těmi věcmi, které považují za naprosto nezbytné. Odkud tento trend pochází? A je toto tajemství štěstí?

(Pokračování textu…)