Monthly Archives: Květen 2021

Říkat pravdu nebo mlčet!

Poznámka: Napsali nám: „Vážený Michaele Laitmane! Chci přijít na to, jak se vypořádat sám se sebou. Nemohu si pomoct, ale říkám lidem pravdu. Cítím se špatně, když mlčím. A tak neustále rozbíjím přátelství, protože říkám pravdu do očí. Nevím, co mám dělat.“ To je takový křik srdce.

Odpověď: To není křik srdce, je to křik egoismu. Protože chce vnutit svůj názor ostatním. Domnívá se, že rozumí situaci druhých, co dělají špatně a co správně, a proto jim chce vnutit svůj pohled. (Pokračování textu…)

Den matek

Nacházíme se v předvečer Dne matek.

Je to velký den. Myslím si, že to je největší svátek, protože skrze matku, skrze koncept matky nám Vyšší síla přináší svou dobrou sílu, vztah, naplnění, lásku, zrození, výchovu. Obecně vše, co může vyšší síla dát člověku, dává prostřednictvím matky. A proto je pro nás tento den tak milý a důležitý. Člověku není nic bližšího než obraz matky.
Proto bychom si v tento den měli vzpomenout na naše matky a na vyšší sílu, která je pro nás plná laskavosti a péče a tímto způsobem stvořila stvoření, to znamená, že každý z nás má nebo měl matku, která o něj pečovala, dala mu život. A měli bychom být vděční jak Stvořiteli, který takto stvořil svět, tak našim matkám, které nás vedly k dnešnímu dni a k tomuto svátku. Aby všechny matky dokázaly svým dětem poskytnout lásku a naplnění, které mají ve svém srdci.

Michael Laitman

Machpela – dvojitá jeskyně

Otázka: Ve starověké části Hebronu je jeskyně Machpela, kde jsou podle Tóry pohřbeni naši předkové: Abrahám, Izák, Jákob. A dokonce podle tradice se říká, že je to hrob Adama a Evy.

Machpela v překladu z hebrejštiny znamená „dvojitá jeskyně“. Víme, že v kabale má každé jméno určitý význam. Proč se tato jeskyně nazývá dvojitá? (Pokračování textu…)

Přijde konec světa?

Poznámka: Tento citát je z komentáře k vašemu videu o poslední generaci. Igor píše: „Vymyslel jste děsivý název – „poslední generace”. Ale líbí se mi. Ano, jsme poslední generace, protože se blíží konec světa. A jsem za to rád.”

Odpověď: Konec světa – nevím, co si představuje. Já si představuji konec našeho světa. (Pokračování textu…)

Moje rada člověku, který je osamělý

Co myslíte, jaký je podle vás hlavní problém v dnešním světě? Řeknu vám to. Je to osamělost. Všichni se shodují – je to osamělost.

V Anglii byl ministr pro osamělé, již jsme o tom hovořili. Dnes mají ministra pro osamělé v Japonsku. Z mnoha důvodů, jedním z nich je to, že většinou osamělí lidé spáchají sebevraždu. (Pokračování textu…)

Čarodějnice, ďáblové, vlkodlaci…

Otázka: Existují duchové, poltergeistové, andělé, démoni?

Odpověď: Neexistují žádné čarodějnice, vlkodlaci, ďáblové, démoni a jiní zlí duchové. (Pokračování textu…)