Daily Archives: 28. 5. 2021

Rast, nie zničenie

Otázka: Vidíme, že každá generácia, ktorá príde na tento svet, je viac sebeckejšia, drzejšia ako tá predchádzajúca. Popiera hodnoty predchádzajúcej generácie.

Odpověď: Nepopiera. Potrebuje len nové hodnoty.

Zdá sa nám, že ďalšia generácia by mala rozdrviť predchádzajúcu. Ale nezaoberá sa ničením starého, len sa zaoberá sama sebou a buduje nové. Zakiaľ revolucionári tu a tam chceli zničiť staré – to bolo zlé.
A ak to nie je prostredníctvom revolúcie, ale ako vývoj sám o sebe, zabezpečuje rast, nie zničenie.

Z televízneho programu „Objektív. Generácia.“

Originální článek zde.

[# 282050]