Machpela – dvojitá jeskyně

Otázka: Ve starověké části Hebronu je jeskyně Machpela, kde jsou podle Tóry pohřbeni naši předkové: Abrahám, Izák, Jákob. A dokonce podle tradice se říká, že je to hrob Adama a Evy.

Machpela v překladu z hebrejštiny znamená „dvojitá jeskyně“. Víme, že v kabale má každé jméno určitý význam. Proč se tato jeskyně nazývá dvojitá?

Odpověď: Protože jeskyně Machpela představuje spojení dvou světů – našeho světa a Vyššího světa. A ačkoli jsou tam uložená těla z našeho světa, duch lidí, kteří jsou v ní pohřbeni, je duchem Vyššího světa.

Otázka: Když říkáte „dva světy“, máte na mysli dvě vlastnosti: přijímání a odevzdání – Malchut a Binu?

Odpověď: Ano.

Otázka: Říká se, že jeskyně Machpela je druhým nejposvátnějším místem po Chrámu, který byl kdysi zničen. Je žádoucí chodit na taková místa?

Odpověď: Ano, stojí to za to. Rabaš napsal, že tam Ba‘al HaSulam chodil. A když se ho Rabaš zeptal: „Proč?“ – odpověděl, že člověk by měl navštěvovat místa svých předků. A v Hebronu jsou pohřbeni (i když slovo „pohřbeni“ je alegorie) všichni předkové.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 23. 4. 2021

Originální článek zde.

[#281689]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: