Dobré vody a zlé vody

Otázka: Prečo sa more, ktorým prešli synovia Izraela, nazýva Konečné? A čo samotná voda zosobňuje?

Odpověď: Voda zosobňuje život. Je to vlastnosť BINA – vlastnosť odovzdania a lásky. Človek sa narodil vo vode, vo vode sa rodí všetko, je to základ života.

Ale sú vody dobré a vody zlé. Keď voda nie je oslobodená od egoizmu, potom je to zlá voda, zlé vlny – napríklad Mŕtve more alebo more, absorbujúce tých, ktorí sa v ňom ocitnú.

More, ktorým prešli synovia Izraela sa nazýva Konečné, pretože tam úplne vychádzajú z egoizmu a prechádzajú hranicu medzi vlastnosťou prijímania a vlastnosťou odovzdávania.

Otázka: Túto hranicu symbolizuje Machsom – hranicu medzi egoizmom a altruizmom?

Odpověď: Celkom správne.

Z televízneho programu „Duchovné svety“, 2. 4. 2021

Originální článek zde.
[# 280732]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: