Daily Archives: 25. 4. 2021

Dobré vody a zlé vody

Otázka: Prečo sa more, ktorým prešli synovia Izraela, nazýva Konečné? A čo samotná voda zosobňuje?

Odpověď: Voda zosobňuje život. Je to vlastnosť BINA – vlastnosť odovzdania a lásky. Človek sa narodil vo vode, vo vode sa rodí všetko, je to základ života. (Pokračování textu…)