Desátá část duše

„Budeš odvádět desetinu z veškeré úrody své setby, která každoročně na poli vyroste. Na místě, které si On vyvolí, aby tam přebývalo Jeho jméno, desetinu ze svého obilí, moštu a čerstvého oleje i prvorozených kusů svého skotu a bravu, aby ses učil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny.“
(Tóra, “Dvarim”, 14:22 – 14:23)

Duše se skládá z deseti částí. Protože desátou část, Malchut, člověk nemůže napravit, a napravuje se poté pomocí Vyšší síly, proto všechno, co k ní patří, je třeba odevzdávat za účelem duchovní práce, vzdělání a výchovy.

Jednu desetinu obvykle odevzdávají kněžím a Levitům – těm státním zaměstnancům, kteří obsluhují obyvatelstvo. Díky této částce oni zřizují školy, výchovná zařízení, sociální služby, chrámy atd.

Otázka: Co to je “desetina” uvnitř člověka?

Odpověď: To je desátá část duše, která se nemůže napravit, a proto s ní sami nepracujeme a prostě ji odevzdáme.

Jinými slovy, tato část mého obrovského přání – je tou nejvíce egoistickou, a proto by mě to, co bych do ní přijmul, přivedlo k takovému potěšení kvůli sobě, kterému bych nebyl schopen odolat. Proto musím od sebe toto přání odtrhnout a odevzdat ho jako desetinu. A toto udělat je velmi těžké.

Pouze pokud se člověk nachází ve skupině, může odevzdávat se správným záměrem. Není to vůbec snadné, vždyť desetina je v podstatně velká duchovní překážka, byť psychologická a nikoli finanční. Ona je právě duchovní. Zde se člověk neustále nachází ve stavu velmi vážného sebezpytování.

Kolik peněz vyhazujeme v našem světě, za co utrácíme naše peníze?! Ale když máme odevzdat desetinu, protože je to duchovní, udělat tento čin je velmi těžké.

A toto nemá vztah k lakotě člověka, k jeho chamtivosti, – v žádném případě! Toto je duchovní problém: jak od sebe odtrhnout desátou část svých vnitřních přání, odříznout vlastnost duše.

Poznámka: Říká se, že pokud neodevzdáš jednu desetinu, tyto peníze ti nepřinesou užitek…

Odpověď: Ano, v každém případě člověk prohrává desátou část toho, co měl odevzdat na výchovu, přetvoření lidstva na duchovní společnost. Nepřinese mu to žádný užitek!

Z televizního programu “Tajemství věčné Knihy”, 27. 7. 2016

Originální článek zde.

[#198706]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: