Práce pro celé lidstvo

Otázka: Mnoho zemí dnes čelí otázce, co dělat s hrozící masovou nezaměstnaností. Jedná se o ohromné množství lidí, kteří budou muset být podporováni.

Odpověď: Již pro ně existuje práce: naučit se, jak se zapojit do jednoho jediného kolektivu, jak si vystačit právě s tím, co je nezbytné pro existenci ve fyzickém světě, jak se vzájemně propojit v duchovním světě podle pravidla „miluj bližního svého jako sebe samého“, a v tomto duchu jeden k druhému začínat postihovat Vyšší sílu.

Takže, pro všechny je práce na sjednocení. A je lepší, když se rozdělí mezi vetší počet jednotlivců. Jsem přesvědčen, že lidé by se měli věnovat právě tomu. Nejdůležitější je proto sociální práce, kterou by měli vykonávat všichni.

Otázka: Uvidí elita, jaký přínos je z této masové práce?

Odpověď: Elita se samozřejmě musí také změnit. Problémů bude mnohem více, dokud oni, zaslepení touhou po zisku, moci, pohodlí, vzájemně se podporující při vytváření takzvaného „Hollywoodu“ a tak dále, nerozpoznají zlo své přirozenosti, bezcennost své existence.

Myslím, že je důležité ukázat jim, jak klamou sami sebe. Nejen že distribuují sedativa masám, ale v zásadě jsou sami pod vlivem „drogy“ bohatství, moci a marnosti.

Musíme je probudit a ukázat, že jejich život je dočasný, bezcenný. Možná budou žít o 10–20 let déle než ostatní, a co potom? Shnít? A tady jim je nabídnuto něco úplně jiného – vyměnit svoji falešnou svobodu, moc, ješitnost za věčnost a dokonalost.

Z rozhovoru na téma „Výzvy XXI. století. Úvod“, 24. 4. 2019

Originální článek zde.

[#279745]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: