Výňatky z lekce 15. 7. 2020

Z lekce na téma „Spojení světa v poslední generaci“

Všechny stavy, o kterých píše Ba’al HaSulam, když hovoří o poslední generaci, již v duchovním existují. Je třeba se k nim jenom přiblížit a odhalit je. Všechno rozbití a fraška, v níž žijeme, existuje pouze ve vztahu k nám kvůli tomu, abychom zatoužili v životě zavést pořádek a z tohoto nového pořádku pochopili napravený stav.

Ve skutečnosti nikdy nic zkaženého nebylo, jen se nám to jako takové zdálo – v porovnání k napraveným stavům – dobrým a dokonalým, které se ve skutečnosti nacházejí v centru stvoření.
* * *
Ba’al HaSulam v „Předmluvě ke Knize Zohar“ píše: A nedivte se, že jednotlivec svým jednáním vyvolává vzestup nebo pád celého světa, protože existuje neměnný zákon, že dílčí a celek jsou si rovny jako dvě kapky vody.

V duchovním jsou si celek a jednotlivé rovny, a proto je stejně jako v našem světě nemožné opovrhovat něčím malým kvůli jeho bezvýznamnosti. V duchovním není rozdílů: celek a dílčí část mají stejnou hodnotu – to znamená buď všichni, nebo nikdo.

Není nikdo, kdo by byl více nebo méně důležitý – všichni jako jeden celek. Ale dokud nepochopíme duchovní, jeho integrálnost, nebudeme schopni pochopit, jak může být jeden člověk roven statisícům.

Pokud v desítce není v pořádku jen jediný člověk, trpí všichni. Jestliže je jeden zkažený, nepomůže, že je devět lidí v dobrém stavu. Všech deset musí být jako jeden.
* * *
Tato bouře, která nyní zuří po celém světě, celosvětová potopa, hurikán, se nás snaží přivést k pocitu, že všichni existujeme v jednom systému a jsme závislí na jedné síle. Koronavirus je první síla, která se v lidstvu začíná odhalovat jako globální problém.

Kdysi dávno jsme za světové problémy považovali takové, jako je rozpad Evropské unie, nebo dokonce jen její části. Ale nyní se jeden problém rozšířil do všech zemí světa bez výjimky. A bude se to rozvíjet stále víc a více. Odhalí se spojení a vzájemná závislost mezi všemi.

Kromě toho, že koronavirus přichází jako rána Shora, také nám odkrývá naši vzájemnou závislost. Pokud někdo nedodržuje podmínky, které zabraňují šíření viru, zasáhne tím všechny. Budeme muset projít velmi obtížnými podmínkami, které nám ukáží, že existujeme ve stejné síti. Díky tomu začneme přicházet k jedné myšlence, jednomu spojení, jednomu mechanismu.

Koronavirus neumožňuje, aby se někdo oddělil od ostatních a ukryl se. Naopak, pokud mezi námi otevřeme spojení z čistého, otevřeného srdce, koronavirus tím zastavíme.

Izolace zatím pomáhá epidemii oslabit, ale to už dlouho nepotrvá. Opravdu doufám, že v další fázi pochopí celé lidstvo, že tento virus nepřišel, aby nás od sebe navzájem vzdálil, nýbrž proto, aby nás naučil, jak se mezi sebou navzájem správně spojovat.

A pak bude život jiný. Později uvidíme, že koronavirus je pouze první ranou ze série úderů v období Mesiáše, které se nás snaží vytáhnout (Mošech) z našeho egoismu.
* * *
Brzy se stane zřejmým, že se koronavirus objevil kvůli tomu, aby nás sjednotil, ale v opačné formě. Je to jako v duchovním: nejprve je třeba učinit zkrácení, vzdálit se od egoistické touhy, od Světla. A potom je třeba se spojit, připoutat se k sobě, navázat kontakt s Vyšším světlem. Vše záleží na konečném cíli. A je třeba pocítit, že se nacházíme v záměrném procesu, poněvadž virus přišel kvůli tomu, aby nás správně spojil.

Virus nás nechce izolovat, ale chce změnit způsob našeho sjednocení. Předtím jsme se sbližovali kvůli tomu, abychom jeden ze druhého vytěžily prospěch. A nyní se musíme sjednotit ve prospěch ostatních, kvůli zdraví. Pojďme najít takový způsob spojení, ve kterém nám virus nebude moci ublížit.

Z ranní lekce 15. 7. 2020

Originální článek zde.

[#267730]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: