Třetí nepomůže

Otázka: Aby bylo možné vyřešit konflikt, je nutné provést následující akce: analýzu a vyhodnocení situace, shromažďování informací, výběr strategie řešení konfliktu, vypracování plánu, jak se z konfliktu dostat, a jeho realizaci. A poté posoudíme, nakolik jsme se řešením konfliktu skutečně navzájem sblížili.

Souhlasíte s tímto postupem pro řešení konfliktů?

Odpověď: Obecně ano. Musíme však předem vidět cíl, konečný stav, ke kterému musíme dospět: dosáhnout sjednocení nad konfliktní situací tak, aby nás již nerozdělovala, ale spojovala.

Otázka: Řekněme, že se v námi organizovaných kurzech integrálního vzdělávání určitá skupina nachází v počáteční fázi konfliktu. Budou schopni dospět k rozhodnutí sami, bez moderátora jakožto třetího, který jim poskytuje pomoc zvenčí?

Odpověď: Pouze v případě, že mají jasnou představu o tom, jak tento problém vyřešit.

Otázka: Takže mohou dospět k řešení konfliktů sami, bez zásahu třetí strany?

Odpověď: Pokud mají k dispozici správnou podrobnou metodiku s náležitým objasněním a vysvětlením, pak se obejdou bez moderátora. V zásadě platí, že s pomocí této metodiky budou lidé v budoucnu schopni vyřešit konflikty v rodině, v práci, kdekoliv.

Otázka: Předpokládejme, že v naší skupině mezi několika lidmi panuje konfliktní situace. A to se pak dotýká celé skupiny, jež se rozdělí na dva tábory, a vypukne konflikt. Jak tento konflikt vyřešit?

Odpověď: Je třeba se spojit a představit si správný konečný stav již vyřešeného konfliktu. A pak z tohoto konečného stavu hledat způsoby, jak k němu dospět.

Poznámka: To je velmi zajímavé, protože dva lidé v podstatě nemohou najít řešení, dokud nezasáhne třetí, který může konflikt vyřešit, pokud ovšem bude mít štěstí.

Odpověď: To však jsou sobecká, nesjednocující a zcela nesprávná rozhodnutí. Vždyť takto se svářící se strany nebudou schopny pozvedávat nad konflikty, aby nad nimi mohly vyrůst.

Otázka: Nepomůže ani přiměřená pomoc zkušeného moderátora?

Odpověď: Pouze pokud moderátor navodí otázky, které jim umožní správnou realizaci sjednocující metodiky.

Z televizního programu „Manažerské dovednosti“ 16. 7. 2020

Originální článek zde.
[# 271621]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: