Střední linie – přímá cesta ke Stvořiteli

Vnitřní práce začíná tím, že se snažím vytvořit vládu nad sebou samým. Je nutné, abych kontroloval, kolik času jsem v pravé linii a kolik v levé (Ba’al HaSulam píše, že je třeba být 23,5 hodin denně v pravé linii a jen zbývajících 30 minut v levé).

Jsem povinen sám řídit, ve které linii se nacházím, a nebýt jen prostě zmítán ze strany na stranu různými stavy, které ke mně přicházejí. Není přijatelné, abych byl v pravé linii jen tehdy, když mám dobrou náladu, a jakmile se nálada zhorší, okamžitě padal do levé. Je třeba se snažit, abych „sám probouzel úsvit, a nikoliv úsvit mě“!

To znamená, že cesta k tomu, abych se stal člověkem, začíná vlastní prací na sobě, vlastními pokusy být nad oběma liniemi a tyto dvě otěže pevně držet ve svých rukou. A v této formě postupuji správně. Tím nejdůležitějším je úsilí, a to, jak je úspěšné, není možné posoudit svým rozumem.

A pokud budeme pracovat takto, dospějeme k poznání, že nejsme schopni se udržet nad svými stavy, které nás vrhají nahoru a dolů jako bezmocná nemluvňata. Někdy spadneme do otroctví levé linie, k Faraónovi, jindy pod vládu pravé linie, Stvořitele – s tím však nemůžeme souhlasit, neboť chceme být nezávislí, abychom se přimkli k Vyšší síle svými vlastními silami a stali se jako ona.

To znamená, že v nás musí být přítomna jak levá, tak pravá linie, abychom si mohli vytvořit svůj obraz z obou. Takto přicházíme k modlitbě, neboť vidíme, že sami naprosto nejsme schopni vytvořit střední linii, která se nezrodí z jednoduchého součtu levé a pravé linie. Zde je nutně zapotřebí Vyšší světlo, které přijde a ukáže nám, v jaké formě je možné mezi sebou dvě první linie spojit.

Koneckonců to není vůbec snadné, vyžaduje to speciální, velmi mnohostrannou a víceúrovňovou konfiguraci spojení. Nádoby je nutné spojit se Světly v každé buňce, v každém nejmenším prvku.

Pravá linie, Světlo, určuje správné spojení s levou linií. Levá linie dodává materiál, touhu, a pravá jí dává formu, a takto se z obou linií rodí velmi složitá struktura.

Materiál levé linie je surovina, podobně jako kmenové buňky patřící do neživé, rostlinné, živočišné a lidské úrovně. A Světlo přicházející z pravé strany ví, jak ze všech těchto buněk vytvořit všechny možné formy spojení.

Jakýkoliv materiál se rovněž skládá ze stejných elementárních částic: elektronů, protonů atd. Složitost jejich spojení však určuje veškeré bohatství různých atomů: 126 prvků periodické tabulky, ze kterých se potom formují všechny formy neživé, rostlinné a živočišné hmoty. A člověk je již nad nimi, protože k sobě připojuje systém sil.

Proto musíme hned od začátku pochopit, jak důležitý je vliv prostředí: učitele, skupiny, studia – faktorů, jejichž prostřednictvím přijímáme Světlo, které vrací ke Zdroji. A jediným cílem toho je, abychom se pozvedli nad své stavy.

Vždyť všechny naše pokusy se povznést nad svou náladou nakonec skončí neúspěchem, zklamáním ve svých silách a pochopením, že potřebujeme jak podporu skupiny, tak pomoc Shora.

Povznést se nad své stavy, nad dvě linie, je velmi důležité, protože to člověka okamžitě staví do výchozího bodu přímé cesty ke Stvořiteli – do střední linie.

Z lekce k článku z knihy „Šamati“ 18. 10. 2012

Originální článek zde.

[# 90595]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: