Vítejte ve světle nápravy

Otázka: Vystrašilo mne, že stín Suky symbolizuje nutnost spokojit se s málem, vždyť se chci cítit v nekonečném světě plném lásky a sil odevzdání. O jaké omezení se jedná?

Odpověď: Před tebou je otevřen celý svět – prosím, můžeš se vrátit přímo ke Stvořiteli! Svátek Sukot – to je pouze začátek roku.

Musíš ještě překonat hodně stavů, kde budeš těžce pracovat. Po Sukot začíná svátek radosti Tóry (Simchat Tóra) a poté Chanuka – svátek světla, kdy se začíná naše skutečná náprava na odevzdání.

Světlo svátku Chanuky představuje plné přebývání v odevzdání, proto nelze chanukové svíčky používat k osvětlení, ale pouze k obdivu. Je řečeno, že „tyto svíčky jsou posvátné“, svatost – to je odevzdání. Poté dosahujeme ještě větší nápravy a přicházíme k svátku Purim.

Svátek Purim se nachází přímo naproti svátku Dne smíření (Jom Kipur, což znamená „jako Purim“).

Během svátku Jom Kipur jsme rozřešili, že s našimi hroznými, naprosto sobeckými touhami nemůžeme nic dělat. A při Purimu se všechny napravují do takové míry, že je přestáváme analyzovat: můžeš jíst a pít tolik, kolik chceš, a určitě to bude kvůli odevzdání, všechno všechno dopadne dobře.

Otázka: Jakým způsobem Suka postavená venku symbolizuje Suku, kterou je potřeba vybudovat v srdci?

Odpověď: Vybudovat Suku v srdci – to znamená vytvořit podmínky, v nichž naše touha po potěšení přijme nápravu od obklopujícího světla, to znamená, že všechny naše záměry budou nasměrovány na prospěch bližního.

Proto je zvykem zvát do Suky hosty a přijímat obzvláště čestné návštěvy (Ušpizin): Abraháma, Izáka, Jákoba, Mojžíše, Árona, Josefa, Davida – to jsou symboly světel, které přicházejí a napravují člověka.

Z televizního programu „Nový život“ 2. října 2014

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: