Z knihy Navždy se mnou – O mém učiteli

ANULOVÁNÍ SE PŘED UČITELEM

To je to nejdůležitější. Po celý život vedle Rabaše jsem si to vyjasňoval. Aby bylo možné od učitele přijímat, je nutné se před ním anulovat. Je to nezbytná podmínka.

Vzpomínám si, že jsem jednou vezl Moše Ašlaga, Rabašova bratra domů. Cestou jsme spolu rozmlouvali. Bylo to krátce poté, co jsem přišel k Rabašovi. Najednou Moše pronesl větu, která ve mně utkvěla navždy. Řekl: „Nic jiného ti nepomůže. Musíš se přimknout k Rebemu.“

Toto slovo „přimknout“ mne nenechávalo na pokoji. Snil jsem o vrcholu spojení mezi mnou a Rabašem, stále jsem se o to snažil. Nejednou jsem s ním o tom hovořil, zejména v Tverji. O spojení „od srdce k srdci“. A slyšel jsem stále stejnou odpověď – úplné anulování před Vyšším, společná clona, když dospělý sestoupí na úroveň dítěte a zanechá v tobě otisk duchovního.

Musíš se anulovat, „vejít“ do Učitele, postupovat naprosto podle jeho pokynů a on v tobě vytvoří další stav. Stejně jako je dítě přikládáno k hrudi, přesně tak se musíš anulovat i ty, otevřít ústa a přijímat od Učitele.

To je to, co jsem pochopil, co jsem zakusil na sobě, jasně pocítil.

Vzpomínám si, jak jsem zpočátku hledal možnost být vedle Rabaše neviditelným, snil jsem o tom, že vstoupím do jeho „jeskyně“ a usednu vedle něho. Ale později to bylo těžké, poněvadž egoismus neustále rostl. A anulování se stávalo stále obtížnějším, protože si Učitel již přál dát více.

Originální zdroj zde.

[#246492]

Knihu je možné zakoupit zde v tištěné formě a zde e-knihu.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: