Poslední generace

Poznámka: Nyní, jak víte, je mnoho dohadů o tom, co se stane po koronaviru. Lidé se obávají mnohého, zejména toho, že nebude práce. Již teď jsou lidé bez peněz. Bojí se nových virů, bojí se vycházet z domu, bojí se posílat děti do školky a tak dále, a tak dále. Průzkumy ukazují, že světlo na konci tunelu vidí málokdo. Kabalisté říkají, že nadešel čas „poslední generace“.

Odpověď: Konečně nastal čas „poslední generace“.

Poznámka: Především se bojí tohoto slova – „poslední“ generace. Poslední znamená, že za ní již nebude nic, konec.

Odpověď: Díky Bohu, že za ní již nic není!

Poznámka: Prosím, vysvětlete tedy obyčejným lidem, co je „poslední generace“.

Odpověď: Během tohoto stavu „poslední generace“ se postupně pozvolna připravujeme na přesun do následujícího stavu – do duchovního stavu. Kvůli tomu rozhodně není nutné zemřít fyzicky, ale prostě začít žít, existovat ve stavu duchovního sjednocení.

Otázka: Jaké jsou příznaky „poslední generace“?

Odpověď: Příznakem „poslední generace“ je, že se lidstvo přiblížilo k nápravě a vysvobození ze svého egoismu. Nebudeme se potřebovat honit za všemi těmito materiálními, egoistickými hodnotami. Dokážeme žít klidně a velmi prostě až do té doby, než již úplně přestaneme věnovat pozornost hmotným hodnotám, hmotnému životu obecně. Budeme směřovat pouze k duchovnímu – ke spojení mezi námi. Dospějeme do stavu, kdy si budeme cenit jenom vzájemného spojení.

Otázka: A jak žiji nyní? Někoho nenávidím, někdo je můj nepřítel…

Odpověď: A tady se začneš starat o to, abys byl se všemi společně, aby pro tebe byli ještě více než přátelé, dokonce více než jeden celek.

Otázka: Myslíte si, že se lidstvo nyní začalo ubírat tímto směrem?

Odpověď: Vidím to naprosto jasně. Navíc je tento posun poměrně intenzivní.

Otázka: Neustále říkáte, že nás příroda donutí, abychom dospěli k tomuto spojení. Takže nás nutí. Pokud se tomu budeme bránit, bude nás neustále nutit a nutit. Jak přimět člověka, aby to pocítil? Musí pocítit, že je naprostý egoista, že? Je to důležité?

Odpověď: V zásadě to bude pociťovat. Na jedné straně bude cítit, že je přitahován ke sblížení se s ostatními, a na druhé straně, když se o to bude pokoušet, bude cítit odpor svého egoismu. A právě to, co mu bude bránit ve sjednocení, začne vnímat jako svůj egoismus. Doposud vlastně ani neví, kde se nachází, v čem spočívá tento jeho egoismus.

Otázka: A řekněte ještě prosím, zákony „poslední generace“ – jaké jsou?

Odpověď: V podstatě jde o zákony, které vycházejí z jednoty.

Otázka: Takže by člověk měl pochopit, že neexistuje jiné východisko? Toto je moje stěžejní otázka.

Odpověď: Bezpodmínečně!

Otázka: Že lidstvo nemá jiné východisko?

Odpověď: Jiné východisko opravdu nemáme. Všichni jsme již na cestě. Nyní již nikam neodbočíš.

Otázka: Takže teď je mým úkolem souhlasit, přijmout to a zahájit tento plynulý postup, nu, pomaličku, malými krůčky, k tomuto spojení, ano? Ano, určitě je to tak.

Odpověď: Jistě.

Otázka: Začít o tom hovořit, přemýšlet, že?

Odpověď: Přesně tak. Pochopit, že vše, co existuje, je vzájemně integrálně propojeno. A že musíme být spojeni mezi sebou navzájem i s celou ostatní přírodou. A dokud nedosáhneme vzájemné lásky do té míry, že „vlci se budou pást společně s ovcemi“, nedosáhneme své mise. Musíme přivést k vzájemné lásce celou přírodu.

Otázka: A mají nějaký vztah k člověku – „vlci a ovce“?

Odpověď: Ne, jsou to skutečně vlci a ovce.

Otázka: Opravdu nebude nikdo nikomu škodit?

Odpověď: Budou se starat pouze jeden o druhého, protože jen lidé se starají o sebe navzájem.

Otázka: Protože právě lidé se starají o sebe navzájem?

Odpověď: Ano.

Otázka: Všechno začíná u lidí, je to vrchol, že?

Odpověď: Jistě.

Otázka: To znamená, že všechno probíhá na způsob pyramidy, řetězce? Jakmile člověk dospěje do tohoto stavu, vše se usadí, že?

Odpověď: Ano.

Otázka: Tato tři pravidla?

Odpověď: Ano.

Poznámka: Příroda je integrální. A já tomu uvnitř integrální přírody musím odpovídat. A třetí…

Odpověď: A pokud budu směřovat k integrálnosti v přírodě, stane se integrální celá příroda.

Poznámka: Člověk to každopádně může vnímat.

Odpověď: Může to vidět podle viru. A vir nás nepustí! Abychom nedoufali, že se z toho můžeme dostat. Musíme postupovat pouze k celkové integrální součinnosti. Tam najdeme správnou, dobrou a snadnou existenci. To však znamená, že zde se samozřejmě musíme změnit.

Poznámka: Takže se ještě musíme změnit, jinak nás humánní, milující příroda může dovést do velké bolesti.

Odpověď: My, jakožto egoisté, se měnit nechceme. Zdá se nám, že když je humánní a milující, měla by nás přijímat takové, jakými jsme. Přece nás takto stvořila a tak to je. Ne. Stvořila nás protikladnými našemu konečnému, správnému stavu, k němuž nás postupně vede tak, abychom se naučili a pochopili rozdíl mezi těmito stavy. A pak budeme dospělí.

Video.

Originální zdroj zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed