Čo vie kabalista?

Otázka: Mnoho ľudí na svete, dokonca aj tí, ktorí nie sú oboznámení s kabalou, veria v nejakú vyššiu moc, Boha. Čo si myslíte, za čo sa modlia? Čím sa ich modlitba líši od modlitby kabalistov?

Odpověď: Faktom je, že keď sú na materiálnej úrovni, jednoducho veria v nejakú vyššiu silu, vyššiu myseľ, vyšší osud, plány, ciele atď… Veria v to, čo sa s nimi stane potom, čo opustia svoju telesnú škrupinu. Oni veria. Kabalista však vie. Cíti to. Pre neho je to ďalšia úroveň existencie, v ktorej sa už nachádza.

Otázka: A čo vy viete, čo my nevieme?

Odpověď: Cítim existenciu mimo tela, pretože v skutočnosti naše telá neexistujú. Je iba potrebné neutralizovať váš egoizmus a potom prestanete cítiť ťažkosti tohto tela, ktoré vás ťahá a ovláda. Začnete cítiť, ako vás ovláda a napravuje vaša duša.

Otázka: A ako sa modlíte za tých, ktorí boli nakazení vírusom alebo ktorí ochoreli inými chorobami?

Odpověď: Nemodlím sa za nich. Snažím sa všetkým povedať, akými by sme mali byť – navzájom dobrí, vzájomne závislí, aby sme cítili, že sme spojení vyššou silou. Aby sme neporušovali zákony správnej komunikácie s prírodou, a tak dospeli do stavu láskavosti, vzájomnej dobroty, lásky.

Aby všetky naše hriechy, počiatočné nároky voči sebe, hnev, boli pokryté láskou. Toto je v zásade modlitba. Žiadam Stvoriteľa, aby mi dal silu pokryť všetky negatívne postoje voči ľuďom, ku svetu, pozitívnymi postojmi. Neodstraňovať negatívny postoj, a prikryť ho pozitívnym. „Všetky hriechy prikryje láska.“

Otázka: Čo by ste si počas tohoto zložitého obdobia prial?

Odpověď: Rád by som si želal to, čo vždy: čo najviac síl, robiť svetu dobro, do tej miery a v tej podobe v ktorej ma Stvoriteľ vedie.

Z televízneho programu „Koronavírus mení realitu“, 26. 3. 2020

Originální článek zde.
[# 263792]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: