Móda budoucnosti

Poznámka: Víme, že doba konzumní spotřeby je u konce.

Odpověď: Ano, lidstvo si již uvědomilo, že nekonečné nákupy ho neuspokojují.

Poznámka: Blíží se doba módy k pronajímání. Návrháři i módní domy nyní vyvíjejí tendenci pronajímat designové oděvy. Nemusíte utrácení pár set liber za to, abyste šaty vlastnili, ale za 50 – 60, si je můžete pronajmout. Můžete tedy považovat svůj šatník za zdroj příjmu.

Odpověď: Takže vlastně nikdo nebude nic kupovat. Ano, nikdo nic nepotřebuje. Kolik hadříků potřebujete? Člověk šel, cestou si něco koupil, a bylo to. A nedělá z toho žádnou událost. Všechno pomine.

Lidstvo se mění ze svého nitra. V minulosti byl král odíván do určitých šatů, a tím byl považován za krále! Zaměřovali jsme se na člověka podle oblečení. Dnes to tak není. Ta doba už pominula.

Otázka: Říkáte, že lidstvo se nyní snaží změnit zevnitř. Co je to vnitřní krása?

Odpověď: To je naše touha! Která se tímto způsobem postupně transformuje z různých vnějších stavů.

Síla – podívejte se, jak se dnes vyvíjejí všechny aktivní programy pro tělesnou výchovu a všechno ostatní. To vše neděláme my, ale je nám to děláno proto, aby nám to mohlo být nějak prodáno.

A tak je to všude. Ale nepomůže to! Ještě 10, ještě 20 let. Stejně lidé přichází do nových stavů, k novým hlubším, vnitřním touhám. A nebudou věnovat pozornost zevnímu vzhledu. Budou věnovat pozornost kráse, ta se vytratí jako poslední. Ale nakonec to není rozhodující.

Otázka: Jaká je tato vnitřní touha, o které mluvíte?

Odpověď: Ozdobit se. Vnitřní touha ozdobit se zevně. Poněvadž, vnitřní krása není vidět. Takže se ozdobím zevně a všichni si pomyslí: „Jak je chytrý! Jaké má zvláštní brýle!“. Chceme vydávat vnější za vnitřní, proto si takto hrajeme sami se sebou i s ostatními.

Musíme dojít k tomu, že si v člověku budeme cenit jeho vnitřní krásu. A to je laskavost, soucit, porozumění, že nemyslí na sebe ale na druhé. To necítíme a neoceňujeme. To je to, co potřebujeme. Kdyby se móda zaměřila na to – to by bylo něco jiného.

Otázka: Ale jak udělat tu vnitřní krásu, o které mluvíte, viditelnou a populární?

Odpověď: Výchovou, není jiný způsob. Abych dívku ve třídě hodnotil podle její správné náklonnosti ke všem. A stejným způsobem si pak budu vybírat svoji ženu, a ne podle délky nohou.

Poznámka: Říkáte, že krása bude poslední, která se vytratí.

Odpověď: To znamená, že se vytratí z naši pozornosti. Když jí přestaneme věnovat pozornost, odejde poslední. A nebudu hodnotit člověka podle ni. Může být dokonce ošklivý. Neuvidím tuto ošklivost, uvidím jeho vnitřní krásu.

To samozřejmě není snadné teď s tímto světem, který nás neustále směřuje na vnější hodnoty. Jsem si však jist, že tímto tempem, kterým se pohybujeme, s těmito plastickými operacemi obličejů, postav a dalších části, je to otázka blízké budoucnosti.

Móda budoucnosti bude zaměřená pouze na krásný projev vnitřního světa. Není třeba vytvářet žádné firmy, které by si mezi sebou vyměňovaly hadry.

Otázka: A jaká bude dokonalá společnost?

Odpověď: Dokonalá společnost bude ta, která přemýšlí pouze o vnitřní podstatě člověka a tím žije. Uvnitř ní si všichni rozumí, cítí teplo jednoho k druhému. Právě podle toho se budou lidé hodnotit. Bude to. Již brzy.

Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“, 10. 12. 2019

Originální článek zde.
[# 259614]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: