U červené linie 3

Při pohledu na druhého nelaskavým pohledem na něj přenáším virus.

Vždyť jsme spojeni do jednoho systému a pokud o někom přemýšlím špatně, rozšiřuji virus do celé sítě. Je to negativní signál, kterým ničím vzájemnou záruku. Byť je to jen myšlenka, ale my všichni jsme propojeni myšlenkami, rozhovory a činy.

Ať se nám to líbí nebo ne, jsme uzavřeni uvnitř jedné společné sféry. A proto na tom nezáleží, zda mluvím, píšu, přemýšlím nebo dělám rukama. Účinek myšlenek je ještě větší, protože se říká, že „všechno je tvořeno myšlenkou“. A pak se myšlenka zhmotní ve fyzickém jednání.

Mezi námi jsou neviditelná vlákna, nacházíme se v poli vzájemných spojení. A nejvyšší úroveň spojení představuje myšlenku, která později sestoupí na jednodušší úrovně. Ale my můžeme všechny viry opravit již v myšlence. Vzájemná záruka – to je správný vzájemný vztah mezi námi na úrovni myšlení. A pokud ji máme, nebude zapotřebí nic více, žádné hmotné léky.

Z ranní lekce 7. 3. 2020

Originální článek zde.
[# 261406]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: