8. března – den odhalení Stvořitele!

Svátek 8. března má kořeny ve starověkém Římě, kde se věřilo, že bohyně Juno dává lidem dobré počasí, úrodu a štěstí. V tento den ženy vycházely do ulic s květinami.

Co lze říci o ženách z hlediska kabaly?

Hovořit o ženách je vždy příjemné. I jejich svátek je příjemný, hřejivý. Je spojen se ženou, s matkou, s péčí. A my muži tento svátek musíme vyzdvihnout.

Z pohledu kabaly hraje ústřední roli žena, a nikoliv muž. Protože muž zosobňuje Stvořitele a žena je celé Jeho stvoření. A celé stvoření včetně nás všech – mužů i žen, z nichž toto stvoření sestává – vzhledem ke Stvořiteli představuje ženskou část, Malchut.

Toto stvoření se nazývá „nevěsta“, „manželka Stvořitele“.

Tuto formu musíme přijmout, abychom od Stvořitele mohli přijmout všechno blaho, které pro nás připravil. Musíme být připraveni, hodni, vhodní, odpovídat tomu, co On chce dát nám.

Celá naše příprava na to, abychom od Něho obdrželi všechno blaho, které On připravil, se nazývá „noc nevěsty“.

„Noc“ je dnešní temný stav, ve kterém se připravujeme na ráno, kdy se jakoby probouzíme z tohoto snu, z temnoty našeho vyhnanství z duchovního světa, který začal téměř před 6 000 lety.

Začínáme se pomalu probouzet a pociťovat, že jsme před naším „ženichem“ – velikým Stvořitelem, který nám chce dát obrovský dar: přiblížit nás k Sobě. A proto se v tomto smyslu cítím jako ženská část vzhledem k Němu. Musím se připravit na to, abych Jím mohl být naplněn, abych Ho odhalil.

Proto bychom měli všichni, muži i ženy, vnímat jako velký svátek, že jsme se stali hodni takové události, která k Němu přibližuje, abychom od Stvořitele dostali dar. Tento dar je Jeho odhalení nám.
Pojďme to dnes vyzkoušet na našich ženách. Zkusme jim dát dárek – otevřít jim celé naše srdce, všechny naše dobré myšlenky, úmysly, postoje, naděje vůči nim, aby v tom ženy pocítily náznak toho, co Stvořitel připravil pro nás všechny.

Pokusíme se tuto generální zkoušku promyslet, představit si sebe sama jako Stvořitele ve vztahu k ženám jakožto ke stvoření.

Pojďme si zahrát toto divadlo, uděláme pro ženy vše, co si jen dokážeme představit, že nám chce dát Stvořitel. A celým svým velkým srdcem (vždyť Stvořitel je ve všem absolutně neomezený) se zcela otevřeme všem ženám světa a dáme jim vše, co jen je možné. Doufejme, že ve vztahu ke Stvořiteli společně dosáhneme stejného stavu – muži i ženy.

A celá tato zkouška s otevřeným srdcem – to, co my muži dnes uděláme – nám pomůže probudit Stvořitele, aby On totéž udělal pro nás.

Dosáhneme tak univerzálního „8. března“, aby byl nazýván dnem vysvobození, dnem odhalení, dnem konce všech našich problémů a utrpení!

Nyní se obracím na všechny muže a důrazně, naléhavě jim doporučuji, aby se pro Stvořitele stali takovým příkladem. Pojďme tedy nyní pro naše ženy učinit to, co by Mu ukázalo příklad toho, co pro nás musí udělat On.

V zásadě v tom také spočívá naše náprava! Vždyť se připravujeme v mužské části – v záměru odevzdávat, v touze po odevzdávání. Pojďme tedy nyní vytvořit záměr odevzdat – pouze pro naše ženy – a na tom si vyzkoušet záměr odevzdávat Stvořiteli. A pak se k nám obrátí i On.

Z televizního programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 7. 3. 2016

Originální článek zde.
[# 178787]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: