OTÁZKY A BLESKOVÉ ODPOVĚDI

Otázka: Je při vytváření svazku okamžitě třeba informovat svého partnera, že studuji kabalu?

Odpověď: Ano, samozřejmě. Hned, jak se s někým seznámíš, bys měl procítit, jaký k tomu má vztah. Ještě lepší je nezapomínat, že k tobě člověk „zvenčí“ pravděpodobně nebude jako partner vhodný. Nejlepší je si vybírat v našich skupinách po celém světě.

Otázka: Proč by měl muž zaopatřovat ženu?

Odpověď: Je to tak zavedeno ve všech kulturách. Žena představuje dům, musí rodit a vychovávat děti, dělat domácí práce. A muž musí „jít na lov a přinést mamuta“.

Otázka: Překáží sex v duchovnímu růstu?

Odpověď: Ne.

Otázka: Proč jsou muži i ženy nuceni, jak se ukazuje ve stáří, dělat po celý svůj život nesmyslné věci?

Odpověď: Záleží na tom, jak naplní svůj život. Mohou ho prožít jako zvířata, a také ho mohou prožít jako andělé.

Otázka: Mohu se sjednotit se svou ženou bez skupiny?

Odpověď: Můžete. Ale to není snadné.

Otázka: Jaká jsou kritéria pro výběr manžela-kabalisty?

Odpověď: Maximální cílevědomost, oddanost skupině, studiu atd. Pokud již chcete vybírat, vyberte toto.

Otázka: Pokud muž finančně neuspokojuje ženu, ale zabývá se duchovními záležitostmi, je to normální? Znamená to, že se o sebe musí postarat sama?

Odpověď: V současné době muž svou rodinu zpravidla nemůže zabezpečit. Žijeme v podmínkách, kdy jsou na podporu rodiny zapotřebí dva platy. Na tom není nic zvláštního. Žena by proto neměla klást podmínku: „Budeš se věnovat kabale až poté, co mne zabezpečíš.“ Pokud manžel normálně pracuje, dostává plat, pak od něho nelze očekávat více.

Otázka: Pokud muž potřebuje ženu pro duchovní postup, přivede ho Stvořitel ke spojení, nebo je to volba člověka?

Odpověď: Ne, ty sám se musíš postarat, abys měl vedle sebe ženu, manželku. Potřebuješ ženu, abys pocítil, že máš za někoho odpovědnost a starosti, a abyste společně tvořili pár. Pro duchovní vývoj je to velmi žádoucí.

Z virtuální lekce v ruském jazyce 6. prosince 2015

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: