Moderní holocaust 2

Židovská povinnost předejít nové tragédii

Náš židovský národ byl ukován na základě, který tvořilo milosrdenství a bratrská láska, kdy se cizí lidé spolu navzájem dohodli, že se sjednotí a vytvoří svazek, v němž si budou rovni. Stali jsme se národem, když jsme se zavázali, že budeme jako „jeden člověk s jedním srdcem“. Od té doby je naší povinností toto spojení udržovat a předávat ho. A tímto způsobem být „světlem pro národy“, ne kvůli nějakému nároku, ale z důvodu služby ostatním. Povinností židovského lidu je tedy uskutečnit a nastolit příklad vzájemné lásky ve světě.

Postupem času jsme opustili toto jedinečné spojení, které jsme kdysi pěstovali, a stali jsme se sebestřednými. Nyní nás globalizace učinila závislými na sobě navzájem, přesto však lidstvo marně hledá způsob, jak spolu žít v míru. Dokud se Židé znovu nenaučí, jak být jednotní jako dříve, bude svět postrádat přístup ke znalostem, jak to zrealizovat, a bude nás nadále obviňovat ze svého trápení.
Tento požadavek, který jsme dosud nenaplnili, je neustále projikován jako antisemitismus, jako narůstající tlak, dokud nezměníme svůj směr. Směr od rozdělení k soudržnosti.

To znamená, že naše pověření být světlem pro národy je praktickým úkolem: pokud vytvoříme mír mezi námi, bude mír také ve světě.

Jednota pro dobro

Svět vždy sleduje to, co děláme. Takže kdykoli projevujeme nesoulad, sloužíme jako špatný příklad, a to se odráží ve světě. Pokud se mezi sebou hádáme, projikujeme tento nesoulad do ostatních národů, které také začnou bojovat. Přitom hluboko uvnitř cítí, že jejich boj vznikl v nějaké souvislosti s námi. V souladu s tím vůči nám projevují vzrůstající nevraživost.

Náš problém je, že se sjednocujeme pouze v případě ohrožení společným nepřítelem. Pokud bychom se sjednocovali vědomě, nepotřebovali bychom žádný temný projev ve formě dalšího holokaustu, který by nás nasměroval správným směrem. Nyní čelíme naléhavému tlaku, který od nás nekompromisně vyžaduje osudové rozhodnutí. Naše židovská volba spočívá v tom, zda zůstaneme rozděleni a v rozporu a poneseme následky, nebo zda obrátíme náš vzájemný postoj a budeme vůči sobě navzájem rozvíjet odpovědnost a péči a šířit je do světa. Pokud se rozhodneme moudře, objeví se před námi nová realita. Realita důvěry, přátelství a vzájemné podpory. V Americe a na celém světě.

Předchozí díl.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: