Moderní holocaust 1

Proč by se mohl opakovat holokaust?

Ne, není to židovská hysterie. Signály ve formě pro Židy extrémně nebezpečné situace, která je podobná situaci před holokaustem, jsou zde, tentokrát v Americe, kde je každý den hlášen historicky vysoký počet násilných protižidovských útoků. Promyšlené útoky na Židy jenom proto, že jsou Židé, se v New Yorku opakují. Skupiny monitorující útoky z nenávisti uvádějí, že jde o „epidemii“.

Rok 2019 byl v souvislosti s protižidovskými útoky v New Yorku skutečně nejhorším rokem: podle policejních údajů se jednalo o 214 hlášených případů oproti 182 případům v předchozím roce. To činí téměř polovinu všech zločinů z nenávisti hlášených ve městě.

„Pomalu se valící pogrom“ v New Yorku

Čtyři židovští členové zákonodárného zboru nedávno zaslali guvernérovi New Yorku Andrewu Cuomovi dopis, v němž ho naléhavě žádají, aby z důvodu přívalu protižidovských útoků vyhlásil stav nouze. Vyjádřili také velké znepokojení nad tím, že „již není bezpečné být identifikovatelným ortodoxním Židem v New Yorku. Nemůžeme v klidu nakupovat, jít po ulici, posílat své děti do školy nebo dokonce navštěvovat bohoslužby“.

Ohrožení americké židovské komunity popsali jako „pomalu se valící pogrom“ a dodali: „antisemitské zločiny z nenávisti se během posledních několika měsíců rozrostly do děsivých rozměrů… ortodoxní Židé v oblastech a okolí, které zastupujeme, byli zjevně vystaveni míře násilí v moderní historii dosud nevídané. Jsou pravidelně napadáni, ohrožování a vražděni.“

Současnou situaci nemohu přehlížet. Během posledních deseti let jsem prostřednictvím knih a článků v médiích varoval před hrozbou nového šoa (holokaustu) na americké půdě ve světle rostoucí protižidovské nálady přicházející z mnoha stran. Když jsem před několika lety vyjádřil své obavy před židovskými lídry, nevěřili mi.

Nyní se jejich pohled změnil. Bývalý demokratický newyorský státní zastupitel Dov Hikind se ptal: „Proč jsou Židé napadáni stejně jako v Německu před nástupem nacismu?“ a řekl: „Pokud byste se před 20 lety zeptali Židů, zda by se mohl v Americe stát holokaust, dostali byste jednotnou odpověď: ‚Ne, v Americe je to nemožné.‘ Dnes už to však neplatí.“

Větší rozpoznávání amerického antisemitismu je prvním pozitivním krokem k pojmenování problému a odhalení jeho řešení. Vyjádřil jsem to ve své nové knize Židovská volba: Jednota, nebo antisemitismus (s. 190) následovně:

„Je zřejmé, že 20. století přineslo novou míru krutosti lidstva, zejména vůči Židům.” Po zkušenosti s holokaustem si nemůžeme být jisti, že se nebude opakovat. Pokud se něco stane jednou, může se to stát dvakrát nebo třikrát a globální nárůst nenávisti vůči Židům a ke státu Izrael dokazuje, že strach z druhého holokaustu je opodstatněný. To nám znovu připomíná nutnost vrátit se k Abrahamově metodě sjednocování nad rozdíly mezi námi a povinnost být příkladem světu, aby nás mohl následovat.“

Přední kabalista Rav Jehuda Ašlag napsal na začátku 50. let minulého století:

„Svět mylně považuje nacismus za mimořádnou odnož Německa. Ve skutečnosti je to odnož demokracie a socialismu, které zůstávají bez… mravů a spravedlnosti. Všechny národy jsou v tomto stejné, a není tedy žádná naděje, že by nacismus zahynul s vítězstvím Spojenců. Zítra přijmou nacismus Anglosasové, poněvadž i oni žijí v demokratickém a nacistickém světě.” (Spisy Poslední generace)

Pokračování následuje.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: