Je New York novým hlavním městem antisemitismu? 2

Jednota židovského národa – světlo na konci tunelu

Pojistnou smlouvou židovského národa je jeho jednota.

K tomu, aby národ Izraele prosperoval a přežil, musí být sjednocený „jako jeden muž s jedním srdcem”, to znamená žít ve vzájemné odpovědnosti podle pravidla „Miluj bližního svého jako sebe.” Toto nejsou jen rádoby příjemná nebo prázdná slova. Toto je náš každodenní úkol.

Jednota židovského národa má přinést duchovní rozvoj a blahobyt nejen Židům, ale také celému lidstvu. Úlohou židovského národa je být „světlem pro národy“, přinést každému člověku na této planetě metodu k dosažení jednoty a ukázat pozitivní příklad sjednocení.

Antisemité mají nevysvětlitelnou iracionální nenávist vůči Židům. Podle moudrosti kabaly je tento negativní pocit vrozenou touhou po jednotě mezi Židy. Po jednotě, která může vyplnit všechna šedá místa v životě světlem a vitalitou.

Je zde šance se sjednotit a zastavit tak další eskalaci antisemitismu. Potřebujeme jednat směrem ke sblížení mezi námi a vystoupit nad rozdíly mezi námi dříve, než bude příliš pozdě. Tak, jak je psáno: „jakmile bylo uděleno povolení Ničiteli, nerozlišuje mezi spravedlivými a hříšnými.”

Když se dostal k moci Hitler v roce 1933, první vrchní rabín Izraele a kabalista Rav Kook přednesl kázání ve starém městě v Jeruzalémě, kde mluvil o strašném holokaustu roky předtím, než začal:
„Nepřátelé nutí židovský národ, aby byl spasen, válečným troubením, bombardováním ohlušujícími hrozbami ničení a utrpení. Nedávají jim žádný klid v Diaspoře. Šofar (obdoba lesního rohu, pozn. překl.) nečistého zvířete se stává šofarem Mesiáše. Amalek, Petilura, Hitler a jim podobní nás probouzí ke spáse. Ten, kdo neposlouchal zvuk prvního šofaru, a ti, jejichž uši jsou zavřené a nechtějí slyšet zvuk druhého, běžného šofaru, budou naslouchat zvuku nečistého, mylného šofaru. Budou poslouchat proti své vůli.” (Brachot 51b.)

Dnes je prezident Trump na straně Izraele, ale dříve nebo později se vláda změní a vůdce vstoupí do úřadu s výrazně menšími sympatiemi vůči Židům.

V tomto scénáři média omezí zprávy o násilných incidentech proti Židům. Díky nižší informovanosti úřadů a veřejnosti bude antisemitismus o mnoho ošklivější, než je v současnosti.

Pokud poselství o naší lepší budoucnosti, jež je závislá na naší jednotě, dojde k uším, které naslouchají, zažijeme posun k bezpečí, míru a klidu. Pokud je nám dána příležitost šířit metodu spojení – moudrost kabaly, je naší povinností to dělat, protože je v ní potenciál rozptýlit všechny hrozby a dovést nás k nově nalezené harmonii.

Předchozí díl.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: