Mají ženy pouze duši, nebo i ducha?

Jaký máte názor o teoriích, podle nichž mají ženy pouze duši, ale nikoliv ducha? Jsou ženy schopny tvořivosti v pravém slova smyslu?

Ženy jsou schopny tvořivosti stejně jako muži, ale pouze svým vlastním stylem, v souladu se svými vlastnostmi. Existují činnosti, které jsou velmi obtížné pro muže, a činnosti, které se nedaří ženám.

Měli bychom se navzájem doplňovat a nesoupeřit mezi sebou: kdo je více či méně rozvinutý. Jsme přírodou stvořeni tak, abychom se navzájem doplňovali.

Věřím, že žena v našem společném hnutí vykonává nesmírně důležitou funkci, kterou lze těžko docenit. Osobně raději jednám se ženami než s muži; jsou důslednější, spolehlivější a odpovědnější.

Z virtuální lekce v ruském jazyce 6. prosince 2015

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed