Když se Židé stanou antisemity 3

Židé proti Židům: Boj s duchovním kořenem

Rav Jehuda Ašlag (Ba´al Hasulam) píše, že „V každém člověku, dokonce i světském, existuje neznámá jiskra, která vyžaduje sjednocení s Bohem. Když se někdy probudí, podněcuje člověka k poznání Boha, nebo popírá Boha, což je jedno a totéž.“ (Řešení)

Tato neznámá jiskra, na kterou odkazuje Ba´al HaSulam, se nazývá „bod v srdci“. Existuje v každém člověku na světě, ale výraznější je mezi Židy a méně zjevná mezi národy světa. Moudrost kabaly vysvětluje, že srdce je sloučením sebe-lásky nebo egoismu a bod v srdci je jedinečná jiskra usilující o lásku k druhým. Jak ego roste, roste také napětí mezi ním a bodem v srdci a odpor či dokonce nenávist vůči Židům v člověku narůstá. Kromě toho se vnitřní vztahy mezi bodem v srdci a srdcem projevují navenek ve vztazích mezi Izraelem a národy světa. Přibližujeme se k situaci, kdy národy světa bez výjimky povstanou proti Izraeli.

Proto existují Židé, kteří se cítí deprivováni a pod tlakem antisemitismu či proti-izraelských postojů, a aby unikli nenávisti vůči nim, žijí v různých zemích po celém světě a snaží se skrýt svou židovskou identitu. Postupně se sami, ať už vědomě nebo nevědomě, stanou nepřáteli Židů. A pak jsou zde jiní, kteří místo odchodu z Izraele zůstávají v zemi, žijí, studují, učí se a zakládají rodiny, ale odmítnutí jejich skutečné identity dřímá v jejich srdcích. Příklady takových antisemitských Židů, žijících v Izraeli, jsou ti, kteří podepisují veřejné dopisy na podporu antisemitistickým organizací z jejich kanceláří v akademické obci.

Pokud by se lidé z akademické obce obávali o osud a situaci Izraele, udělali by lépe, kdyby otevřeli historické knihy a autentické zdroje židovského národa, aby pochopili roli izraelského lidu, který má sjednotit a předat metodu sjednocení lidstva. Chybí jim však povědomí o jejich vznešené roli a míra jejich odpovědnosti vůči světu.

Když Židé rozpoznají důležitost a naléhavost být sjednoceni nad tím, co je odděluje, a rozšíří tuto jednotu do světa, antisemitismus zmizí a všechny bojkoty, demonstrace a obvinění proti Židům se zastaví. Místo toho zde bude nově objevená záře, hojnost a naplnění, které se rozšíří skrze židovský lid k celému lidstvu a obrátí antisemitistický odpor na jeho opak – podporu, respekt a povzbuzení židovského lidu.

Předchozí díl.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: