Proč existuje takový koncept jako incest a zákaz něčeho?

Proč existuje takový koncept jako incest a zákaz něčeho?

Incest je zakázán, protože mezi Vyšším a nižším Parcufem (duchovním tělem) nemůže existovat spojení.
Není možné, aby se na jeden stupeň pozvedly dva Parcufim, jež stojí jeden pod druhým. To vede k rozbití nádoby.

Jako následek se to odráží v tradicích našeho světa jako kořen a větev. Tóra vůbec nehovoří o živočišných stavech těl. V tělech podobným způsobem pokračujeme v dodržování zákonů duchovního světa, ale na materiální úrovni to již nejsou zákony, ale zvyky.

Z virtuální lekce v ruském jazyce 6. prosince 2015

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: