Existuji ženské a mužské duše?

Existuji ženské a mužské duše? Vybírá si duše sama tělo: ženské, nebo mužské?

Z hlediska duchovního vývoje nezáleží na tom, v jakém těle duše je. Pokud se jedná o nápravu duše, nezáleží na tom, kterou část představuješ: mužskou, nebo ženskou.

Pokud žena ve svých životních podmínkách dělá to, co je třeba, dosahuje stejných výsledků jako muž.

Duchovní není rozděleno. Existuje egoismus, který pracuje buď pro odevzdávání, nebo pro přijímání. Právě tímto se od sebe navzájem liší mužská a ženská část.

A existují mužské a ženské duše?

Ne. Jedná se o každý jednotlivý případ. Když pracuji pro „odevzdávání ve prospěch odevzdání“ – toto jednání se stále ještě nazývá ženskou částí. A přijímání ve prospěch odevzdávání je mužská část.

V duchovním světě se vše týká pouze činností, které provádíme v daném okamžiku.

Takže z toho není třeba dělat tragédii. V našem světě prostě jen stále máme nějaký konstantní fyzický vzhled – mužský, nebo ženský. A v duchovním světě záleží jen na tom, jak člověk pracuje se svou touhou.
Proto existuje mnoho žen, které jsou ve skutečnosti duchovně muži, a mnoho mužů, kteří jsou ve skutečnosti duchovně ženami.

Z virtuální lekce v ruském jazyce 6. prosince 2015

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: