Pohladit lva

Otázka: Není to tak dávno, co vynalezli 3D realitu, která vytváří pocit, jako byste byl na jiném místě – plavete, skáčete a tak dále.

A nyní Japonsko postoupilo ještě dál, vynalezlo 7D realitu. Jedná se o video-zvukový systém, který vytváří ještě dokonalejší pocit, že opravdu jste na tom místě, na které se díváte. Krmíte zvířata, která chodí kolem vás, máte pocit, že se jich dotýkáte… Japonsko tak vstoupilo do zcela jiného století.

K čemu je tedy tato skutečnost, kterou vidíme, když je možné vytvořit jinou realitu, aniž bychom opustili svůj domov? Vytvořit 7D realitu a to je vše. Vytvořit jiný svět.

Odpověď: Toto je 7D realita. A když dosáhnou 10D realitu, tak se přesvědčí, že jsme v takové realitě byli.

A není to teď stejné? Copak můžeš odlišit skutečnost od fikce?

Poznámka: Pořád o tom mluvíte, ale obyčejný člověk tomu nerozumí.

Odpověď: Jak můžeš říci, že existuješ ve skutečném světě, v reálném?

Poznámka: Mohu se dotknout stolu a říct: „Tady je stůl.“

Odpověď: Dobře, dotkneš se… A když se nacházíš v 7D, dotkneš se a – cítíš stůl. Ano? No, zakousni se do něj.

Poznámka: Taková skutečnost také bude.

Odpověď: Jaká skutečnost? Vylomím si zuby, když silně kousnu?

Poznámka: To nevím.

Odpověď: To je zkouška.

Poznámka: Ano, je to zkouška s největší pravděpodobností – pokud si nevylomím zuby nebo pokud mě nesežere zvíře, kterého se mohu dotknout. Skutečné zvíře mě sežere…

Odpověď: Do jisté míry. A pak najednou zmizí.

Otázka: Řekl jste: „Bude ještě 10D realita.“ Kam se dostaneme tímto vytvořením absolutní reality?

Odpověď: Přijdeme k vytvoření takové reality, za níž objevíme Velkého Režiséra, který promítá tento film. Čím je zajímavý tento film – ne tím, zda existuje nebo ne, ale tím, že se pro každého promítá po svém. Dokážete si představit, kolik musí být těchto zařízení?! Pro každého svým vlastním způsobem, v souladu s ostatními a všechny jsou vzájemně propojeny. Toto již není 10D, není vůbec jasné, jak by to mělo fungovat. To je ale současný film.

Otázka: Každý má svůj vlastní život, osud, rodiče, děti, předky, fotografie, filmy, země, jazyky, národy! Říkáte, že tohle všechno vytvořil Režisér, který promítá tento film, a my v tom filmu žijeme? Kvůli čemu?

Odpověď: Proto, abychom se skrze tuto iluzi dostali k myšlence Režiséra, k Tomu, kdo tento film natočil, kdo jej zpracoval, vyrobil ho pro nás a pouští nám již hotový scénář, hotový film. Proto, abychom pochopili Jeho myšlenku a skrze tento film se s Ním sjednotili.

Otázka: To znamená, že nás k sobě vede?

Odpověď: Ano.

Otázka: Kvůli tomu bylo nutné vytvořit takový složitý systém?

Odpověď: Jak já to chápu, nemůžeme Ho jinak poznat. V žádném případě. Pouze tímto způsobem – vyjít ze sebe a poznávat Ho postupně, mimo sebe skrze ostatní. Přes ohromný počet spojení, která mezi námi existují, pochopit Jeho myšlenku. Protože Jeho samotného pochopit nemůžeme. Jeho plán lze pochopit pouze vícenásobným propojením mezi námi.

Otázka: Jaká je Jeho myšlenka?

Odpověď: Jeho myšlenka je – abychom Ho poznali. Pouze nepřímo, prostřednictvím spojení mezi námi.

Otázka: A co potom?

Odpověď: Řekl bych, že pochopení Stvořitele – to je nejvyšší bod lidského vývoje. Pak se člověk stane shodným, rovnocenným se svým Stvořitelem. Co to přinese – to nejde říct, nesdělíš, jaký je to pocit. Jak toho dosáhnout? Má štěstí – dosáhl, nemá štěstí – nedosáhne.

Řečeno jednoduše: „Cestu zdolá, kdo kráčí.“ Ale pokud tě umístili na tuto cestu, pak všechno ostatní záleží na tobě.

Otázka: A to, co říkáte o Jeho vlastnostech lásky, odevzdání?

Odpověď: To se vyjasňuje cestou. Začínáš kráčet, jít a cesta pokračuje a pokračuje, jde do nekonečna a ty začínáš chápat, že nejdůležitější pro tebe je – touha po Něm.

Ukazuje se, že tato touha po Něm je sama o sobě cílem. Ne dosažení něčeho, ale právě dosažení správného přístupu k cestě.

Otázka: To znamená, že jsem šťastný, když jdu touto cestou?

Odpověď: Když jdu po této cestě, dosahuji právě štěstí. Nedosahují konce cesty.

Otázka: Jaký je tedy cíl?

Odpověď: To přesně je cíl – aby se touha po Stvořiteli sama o sobě stala cílem.

Poznámka: Současný logický člověk říká: „Toho jsem dosáhl. To jsem si vzal. To jsou moje peníze, tohle je můj dům, moje děti…“

Odpověď: Na tvé cestě podél silnice nejsou jen „kostlivci s kosami“, ale nejrůznější atraktivní místa: restaurace, kasina, burzy, bary a tak dále. Vše co si přeješ. A ty jdeš po cestě k Němu nekonečnou cestou, protože touhu po Něm přijímáš jako nejvyšší odměnu.

Z televizního programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 20. 8. 2019

Originální článek zde.
[# 252887]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: