Co je žena a muž v duchovním světě?

Jak jsou v kabale definováni muži a ženy: přesně podle pohlaví, nebo podle jejich jednání a myšlenek? Nebo je to mnohem složitější?

Zde opravdu vzniká další problém, protože ve vztahu k Vyššímu, jsou jak muži, tak i ženy ženskou přijímající částí.

V duchovním světě je za muže považován ten, kdo přijímá ve prospěch odevzdání. Odevzdávání se nazývá mužskou částí, protože přeměňujeme svoji ženskou část na mužskou část. A ženská část nadále přijímá.

V důsledku duchovního rozvoje se tedy v souladu s naší duchovní úrovní, tzv. clonou (silou odporu vůči egoismu), chováme buď jako muži, nebo jako ženy, nezávisle na fyziologickém pohlaví.

Z virtuální lekce v ruském jazyce 6. prosince 2015

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: