„Muž a žena: Duchovní kořeny“

Kurz „Program duchovního rozvoje“

Slovo „stvoření“ je středního rodu. Jak to tedy je, je stvoření muž, nebo žena?

Ve skutečnosti je stvoření ženského rodu, protože Bůh stvořil touhu. A síla (Světlo), která tuto touhu vytváří, je mužského rodu.

Stvořitel je mužská část a stvoření je jeho ženskou částí. Jeden však nemůže jednat bez druhého. Vycházeje z toho, existují muži a ženy. Vždyť je nemožné, aby bylo Světlo bez nádoby a nádoba bez Světla – jako plus bez mínusu a mínus bez plusu. Proto je vše postaveno na jednotě protikladů a právě ta tvoří předmět stvoření.

Stvoření je zpočátku tvořeno mužskou částí, která poté stvořila ženskou část, tj. Světlo stvořilo touhu a touha pak mění sama sebe, aby se stala podobnou Světlu.

Podstatou muže a ženy v našem světě je, aby dosáhli svého duchovního kořene a zůstali tam ve vzájemném spojení podle duchovních zákonů. Pak dosáhnou dokonalého, věčného stavu, duchovního vzletu. Právě v tom spočívá jejich předurčení v našem světě.

V čem tkví zásadní rozdíl mezi nimi?

Rozdíl mezi nimi je absolutní! V našem světě necítíme, jak jsou protikladní. Ve skutečnosti neexistuje nic, co by bylo více rozporuplné než muž a žena v jejich duchovním kořenu.

Zejména díky jejich rozdílu se nad tím musí spojit do jednoho jediného celku. V jednom není nic, v čem by ho nedoplňoval druhý, neboť mohou duchovně koexistovat pouze ve vzájemném doplňování.

Hovořím z hlediska přírody, z pohledu vědy kabaly. Nezajímají mě názory zastánců feminismu ani feministek, mohou apelovat na kohokoliv, dovolávat se čehokoliv. Nejedná se o psychologii nebo filozofii ani o nějaké slušné nebo neslušné názory a ideje – to vše absolutně nezapadá do rámce, ve kterém se nacházíme a jednáme.

Vycházím z vědy kabaly, která hovoří o stvoření, o tom, jakým bylo stvořeno, jak se vyvinulo, jak se dělí na dvě protikladné části, jak se obě části, které pocházejí z jednoho kořene, nejprve od sebe oddělují a poté se znovu setkávají a navzájem se doplňují. A toto je mužská a ženská část.

Velmi málo z toho, o čemž vypovídá kabala, lze připsat muži a ženě v našem světě jednoduše proto, že jsme velmi vzdáleni od duchovních vlastností a objektů; nepodobáme se jim. To znamená, že nejsme ani muži, ani ženy.

Jsme něco středního, vratkého, nedokončeného. K našemu plnému rozvoji musíme projít dlouhou cestu a pak pochopíme, jak je možné se navzájem doplňovat, abychom se proměnili v jeden dokonalý celek. Znamená to – stát se obrazem podobným Stvořiteli.

Z virtuální lekce v ruském jazyce 6. prosince 2015
Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: