Jaký je rozdíl mezi filozofií a kabalou

Otázka: Četl jsem na Wikipedii, že kabala a filozofie jsou dva systémy vědění o lidech a světě, a že se oba zakládají na stejné otázce – otázce o smyslu bytí.

Pokud budeme mluvit o původu filozofie, německý filolog a humanista Johann Reichlin (XV-XVI st.) napsal, že učitel Pythagoras, otec filozofie, nepřevzal své učení od Řeků, ale od Židů. Proto by mohl být nazýván kabalistou. Byl také první, kdo přeložil do řečtiny svým současníkům neznámé slovo „kabala“ – jako „filozofie“.

Studovali Řekové s kabalisty?

Odpověď: Řekové studovali s kabalisty v dobách židovských proroků.

Toho času byli lidé propojeni a Židé přijali každého, kdo chtěl studovat. Jako ve starověkém Babylonu. Ti, kteří se chtěli připojit k Abrahamovi, se připojili. Kdo nechtěl, mohl přijít později. Kabala byla otevřena všem.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi kabalou a filozofií? Je pravda, že se kabala nezabývá abstraktními a spekulativními úvahami, například o duši a Bohu, tak jako filozofie?

Odpověď: Ano, protože filozofie nemá k dispozici tak čistý nástroj jak přistupovat k člověku, jak jej začít „sledovat, zkoumat“, jak studovat touhy a jejich různé tendence a zkoumat lidské záměry. Takže pak zde není rozdíl mezi záměrem získat pro sebe sama a záměrem pro ostatní.

Filozofie nestuduje jak vystupovat vůči ostatním, jak vystupňovat nebo zmenšovat naše touhy, jak pracovat, když jste právě na vzestupu nebo poklesu tužeb a záměrů a tak dále. Takže kabala je věda a obrovská vnitřní duchovní psychologie.

Otázka: Můžeme říct, že filozofové jsou lidé, kteří studovali pod dohledem kabalistů, ale nedosáhli porozumění Stvořitele. To znamená, že nezískali clonu, ale jednoduše zůstali na stupni vědění a poté vyvinuli vědu zvanou „filozofie“?

Odpověď: Samozřejmě. Od chvíle, kdy nebyli schopni dosáhnout Vyššího světa a Stvořitele, se začali vyvíjet ve směru logického myšlení s použitím svých vlastních myšlenek a závěrů.

Takže filozofie samozřejmě není věda. Dnes se stávají filozofy pouze ti, co chtějí strávit svůj život v myšlenkách bez sklízení ovoce.

Z televizního programu „Základy kabaly“, 13. 12. 2018

Originální článek zde.
[# 251403]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: