Duchovní snídaně ve všech podrobnostech

Otázka: Jak se Rabašovi podařilo popsat stavy, kterými člověk prochází?

Odpověď: Taková je cesta každé duše. Duši Rabaše byla prostě dána možnost nám o tom napsat.

V minulosti duše procházely stejnými stavy a dosahovaly ještě vyšších úrovní. Mojžíš popsal v Tóře celou cestu se všemi detaily, pouze je nevidíš.

A pak přišel Rabaš a spustil vysvětlení na nejnižší úroveň, vyjádřil je srozumitelným jazykem, jazykem pocitů.

Ba’al HaSulam hovoří o stejných stavech, ale jazykem Světla a touhy, dvou sil.

Lidské tělo reaguje na různé látky. Z jedné jsem nadšený, druhá mne uklidňuje, z další cítím radost.

A zde se jedná o duchovní složky, které tě probouzejí. Jsou to především pocity, které jsou pak uspořádány, měřeny a systematizovány podle zákonů vzájemného působení Světel a nádob.

Rabaš píše o reáliích duchovního života. Takto bys popsal svou snídani: půl rajčete, čtvrt okurky, chléb, tvaroh, máslo, sýr, čaj s cukrem. Když to lidé slyší, cítí to samé jako ty.

Duchovní popis je pouze pociťován mnohem hlouběji a podrobněji: jaký druh sýra, z jakého mléka, od jaké krávy, kdo ho vyrobil, kdo ho prodal, jakým nožem jsi ho ukrojil, jakým namazal… A to všechno je ti jasné.

Ale nejdůležitější je, že to všechno vypovídá o důležitosti Dárce. Všechny tyto složky ti pomáhají Ho poznat. Právě to je odhalení Stvořitele stvořením.

Z lekce k článku Rabaše 20. 9. 2010

Originální článek zde.
[# 21596]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question




"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: