Duchovní kořen kobylek

A všechen létající hmyz je pro vás nečistý, nesmíte ho jíst. [Tóra, „Deuteronomium“, „Ree“, 14:19]

Je zakázáno používat hmyz jako obživu kromě kobylek, poněvadž mají takový duchovní kořen. Proto mohl národ Izraele v Egyptě klidně sbírat kobylky, vařit je a jíst.

Otázka: Co je to uvnitř mně za přání, které se nazývá „kobylka“?

Odpověď: Kobylka – je v podstatě škůdce, zlý posel Stvořitele, který přiletí v mračnech na pole, pohltí úrodu a nechá lidi bez obživy. Ve starověku to bylo obzvláště obtížné, když po náletech kobylek vypukl mor, a nedalo se vůbec nic dělat.

Z toho důvodu zosobňuje kobylka cosi, co lze považovat pouze za sdělení Shora – buď jako ránu, trest, nebo zčásti jako požehnání, když je možné ji využít jako stravu.

Z televizního programu „Tajemství věčné knihy“, 27. 7. 2016

Originální článek zde.
[# 198491]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: