Být připraven se narodit

Když nad sebou stavím Suku – přístřešek pro svůj egoismus – tento svůj egoismus ukrývám v jejím stínu, skrývám před světlem 99 % svých přání se potěšit a začínám vidět 1 % světla.

Tím ze světla ponechávám jeden tenký paprsek (Kav Dak), v němž vidím Stvořitele. Začínám v něm postupně odhalovat své nové vlastnosti. A to se nazývá „Ušpizin“ (hosté) – jsou to moje napravené vlastnosti, které se připojily k odevzdání.

Během sedmi dnů svátku Sukot se tak postupně mění všechny moje vlastnosti. Kromě studia a množství vykonaných činností bylo ještě třeba, abych se spojoval s dalšími dušemi, ale vždy jsem na to zapomněl, poněvadž mi to připadalo zbytečné – jako odpady v duchovní práci.

Ale pokud tyto „zbytečné věci“ pozvednu co do důležitosti nad vším ostatním, nad svou hlavu, výše rozumu, dodám jim důležitost a vybuduji z nich svoji střechu, která bude nade mnou vládnout, pak budu ve svém přístřešku doslova jako zárodek, který se připravuje k narození, převrací se hlavou dolů, mění své hodnoty.

Tak vstoupím do Suky, do úkrytu před svou touhou po potěšení. Tento úkryt staví na svůj egoismus sám člověk namísto toho, aby se před ním skrýval Stvořitel.

Suka, přístřešek, který stavíme ve svátek Sukot, je symbolem střechy (clony), kterou musí člověk v první fázi duchovní práce postavit nad svým přáním, aby shromáždil veškeré „odpady“ a pozvedl je nad sebe, čímž ovládne své ego.

Nyní je jeho ego skryté a člověk je připraven v něm sedět (příznak malého stavu) po celých sedm dní Sukotu (ChaGaT NeHI), dokud pod tento přístřešek nevejdou všechny jeho touhy.

Probíhá převrat – doslova jako když se dítě před narozením v lůně matky otočí hlavou dolů, nebo když je orána země, čímž se její spodní vrstva převrátí nahoru.

To, co bylo pro egoismus dříve důležité, nyní ztrácí na důležitosti a to nedůležité, odevzdání a sjednocení, se stává nejdůležitějším a z odpadů předchozího stavu se buduje nová úroveň.

Takto pomocí světla stavíme jednu úroveň za druhou – z přání, které máme v našem nitru.

Z lekce podle knihy Šamati 30. 9. 2009

Originální článek zde.
[# 5092]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: