Koho prosit o odpuštění v Soudný den?

Otázka: Koho musím prosit o odpuštění ve svátek Jom Kipur, když se ve vědě kabala učíme, že vně mne nikdo není?

Odpověď: Odpuštění – to je odhalení mého současného stavu, který mohu napravit.

Jsou taková přání, o nichž si nejsem sto ani pomyslet, že je mohu zvládnout a prosit o nápravu. Proto je musím rozeznat a pozvedávat se postupně, krok za krokem.

Odpuštění (Slichot) a Jom Kipur (Den smíření) – je stav odhalení naší rozbité nádoby (Kli) duše.

Tento stav prověřujeme tím, že ho porovnáváme se stavem úplné nápravy „Purim“ – a odhalovaný nenapravený stav, který je k němu opačný, nazýváme „Ki-purim“ (podobný Purimu).

Tehdy člověk opravdu prosí o odpuštění za všechny své „hříchy“. Ne proto, že je to tak napsáno, ale proto, že odhaluje svůj protiklad k tomu výslednému stavu, který si dokáže představit – jednotu se všemi dušemi díky podobnosti ke Stvořiteli, sílu a touhu po odevzdání a lásce.

Originální článek zde.
[# 5073]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: