Pracovníci na farmě Stvořitele

Otázka: Jak dosáhnout správného záměru?

Odpověď: K dosažení správného záměru je nutné se nejprve spojit s celým světem jako s následkem činů Stvořitele. Vždyť prostřednictvím tohoto světa ti Stvořitel ukazuje své činy, aby ses skrze správný přístup ke světu mohl přiblížit k Němu.

Řekněme, že jsem majitelem velké farmy, mám půdu, koně, hospodářství. A přijímám tě k práci na této farmě, protože vidím, že se ke mně chováš dobře a budeš oddaným pracovníkem nebo dokonce věrným otrokem. Ukazuje se, že tě prověřuji ne ve vztahu ke mně, ale ve vztahu k mému hospodářství: podle toho, jak se chováš k mému domu, k poli, k zahradě – to znamená k „mému světu“.

Takže přicházíme a díky touze, kterou jsme dostali shora, se chceme stát pracovníky Stvořitele. Dokud se v nás taková touha neprobudí, žijeme na této farmě doslova jako koně. A ten, komu dá Stvořitel touhu, se stává pracovníkem na Jeho farmě. A pracovníci jsou různí: někteří jsou věrní, jiní jsou Mu naprosto oddaní jako otroci, ale jsou i nespolehliví.

Stvořitel ukazuje člověka s probuzeným bodem, který si přeje splynutí se Stvořitelem, ale On ho nemůže okamžitě povýšit na post ministra. Proto Stvořitel dává člověku různé příležitosti, menší činnosti, díky kterým postupně stoupá. Právě taková příležitost nám byla nyní dána: prostřednictvím činností, které provádíme mezi sebou, budeme moci ukázat Stvořiteli, jak moc se k Němu chceme přiblížit, přilepit se, žít s Ním v jedné myšlence a záměru, v jednom činu.

Zpráva virtuální skupiny „UNITY VG“ 23. 8. 2019

Originální článek zde.
[# 120290?]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: