Roš ha-Šana – první zastávka na cestě k nápravě

Svátky, které přicházejí na začátku nového židovského roku, symbolizují vstup člověka do duchovní práce. Ve skutečnosti začíná tento vstup mnohem dříve, v přípravném období. Z toho důvodu je pojmenování měsíce Elul současně akronymem pro „Já k Milovanému a Milovaný ke mně“. To znamená, že člověk začíná odhalovat, že má spojení se Stvořitelem.

Když začne studovat kabalu, po několika letech zjistí, že zažívá vzestupy a pády, jež se projevují v náladě, v chápání, ve vnímání textů. Poté si po nějaké době uvědomí, že je duchovní skutečně dosahováno pouze díky sjednocení, to znamená, že začíná věřit v to, co přečetl, a spojuje se se studovaným materiálem.

Chápe, že není na výběr a že se pro praktickou práci musí připojit ke skupině. Vždyť nestačí jenom krásné rozhovory; je třeba pociťovat srdcem, probudit své pocity. Pro duchovní porozumění, cítění i realizaci vlastního života je to nezbytné. Člověk nechce, aby život proběhl mezi daty narození a smrti a skončil beze stopy, ale chce se nad ním pozvednout a pokračovat dál.

A pak chápe, že se musí napravit, získat sílu odevzdání nad silou přijímání. Uvědomění si potřeby vnitřní změny – to je začátek měsíce Elul.

Elul – je měsíc sebeanalýzy: co mohu udělat se svou duší, abych se začal přibližovat k prvnímu kontaktu se Stvořitelem. Čekám na odhalení Vyšší síly, ne však proto, abych se Jí těšil, nýbrž abych se před Ní sklonil.

Kéž se můj egoismus skloní a dovolí mi, abych se stal otrokem Stvořitele. Budu šťastný, když budu moci sám sebe odevzdat pod vedení Vyššího světla a vnímat Jeho dokonalost, věčnost, velikost. Před takovým odhalením je moje touha po potěšení připravena se sklonit, snížit se a odevzdat se pod vládu Vyšší síly.

Tak přicházíme k novému roku, Roš ha-Šana, jehož podstata tkví v tom, aby byl Stvořitel prohlášen za Krále celého světa. Vyšší síla stojí na začátku i na konci všeho a také uprostřed, řídí všechno bez výjimky. Všechno, co potřebujeme, je pocítit, že jsme pod vlivem Vyšší síly, stát se otroky Stvořitele, Jeho věrnými poddanými: tj. přijmout víru výše rozumu, sílu odevzdání nad přijímáním a s Její pomocí začít pracovat nad svou touhou.

Celá tato práce se vztahuje k svátku Roš ha-Šana – k první zastávce na cestě k nápravě stvoření.

Z ranní lekce 21. 8. 2018

[#232119]

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: