Skromný svátek lásky – 15. den měsíce Av (Tu be-Av)

Otázka: Patnáctý den židovského měsíce Av (Tu be-Av, ט״ו באב‎) je svátkem lásky. Co můžete říci o lásce?

Odpověď: V kabale se hovoří pouze o lásce, o ničem jiném. Celý náš vývoj – je cesta k absolutní lásce.
Ty nemáš jenom „Milovat bližního jako sebe samého“, ale skrze lásku k bližnímu musíš milovat všechno a především Stvořitele. Musíš naplnit svou láskou celý vesmír, všechny světy.

15. den měsíce Av – je největší svátek, který završuje celkový vývoj lidstva.

Otázka: Proč je tedy tento svátek tak skromný?

Odpověď: Ještě jsme k němu nedospěli, nemá kořeny v minulosti, v historii. Všemi ostatními svátky jsme již prošli, nějakým způsobem jsme je odpracovali. A nakonec nám zbývá jenom jeden – 15. den měsíce Av, Den lásky.

Poznámka: Je zajímavé, že tento svátek lásky přichází prakticky týden po 9. dni měsíce Av, který je nejtragičtějším dnem v historii.

Odpověď: Ano, za šest dní. Poněvadž musíme projít největším utrpením, abychom v protikladu k tomu dosáhli absolutního potěšení, naplnění, lásky. Z toho je patrné, že úplné ukrytí Stvořitele – je 9. den měsíce Av, a úplné odhalení Stvořitele v nás – je 15. den měsíce Av.

Otázka: Král Šalomoun napsal, že v tento den (15. dne měsíce Av), jsou jeruzalémské dívky oděné v bílém, tančí a objevuje se ženich. Kdo jsou tyto dívky? Koho hledají? Jaký ženich se před nimi objevuje?

Odpověď: Ženich alegoricky zosobňuje Stvořitele. Dívky – jsou stvoření, touhy lidí. Když v bílých šatech vycházejí za hranice Jeruzaléma do zahrad a vinic, které město obklopují – symbolizují tím egoismus, který dosáhl čistoty. A tyto egoistické touhy, které se staly altruistickými, jsou v tomto stavu připraveny do sebe přijmout Stvořitele.

Tehdy je Stvořitel připraven se s nimi setkat. Zde se nejedná o žádnou jinou lásku. Vše je napsáno a všechno se vykonává jenom pro dosažení tohoto vrcholu, 15. dne měsíce Av. A přesto je tento svátek tak nenápadný.

Otázka: Co je láska z pohledu kabaly?

Odpověď: Láska – je úplné splynutí všech stvoření mezi sebou navzájem a se Stvořitelem ve své touze naplnit jeden druhého, potěšit se, vzájemně si pomáhat.

Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“, 3. 8. 2017

Originální článek zde.
[# 211555]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed