Tajemství jednoty mužského a ženského počátku č. 8

Mezi plusem a mínusem

Otázka: Může se vyrovnat mužský a ženský princip v rámci pozvedávání v duchovním světě? Mohou se trochu setřít?

Odpověď: Ne. Žádné rozdíly se mezi námi nesetřou. Budou se naopak stále více projevovat vzájemné rozdíly. Avšak v míře, nakolik od sebe budeme polárně odděleni, budeme schopni rozdíly správně analyzovat a porovnávat, včleníme mezi ně velké napětí.

Představte si, že máte mínus a plus a mezi nimi motor. Jestliže má mínus a plus 5 voltů, je to malý motorek. Ale pokud je mezi mínusem a plusem napětí 500 voltů, pak je to již silný motor. Musíme proto pochopit, že bude napětí mezi mužskou a ženskou částí lidstva vzrůstat.

Ženy budou stále více požadovat, na co mají nárok, a budou mít pravdu. A muži budou stejně jako děti utíkat před zodpovědností, a pravdu v tom mít nebudou. Nakonec nás však příroda stejně donutí, abychom se k sobě navzájem chovali správně, abychom mezi sebe včlenili nejoptimálnější napětí a tento motor pro nás a pro celé lidstvo správně pracoval.

Takže si nemyslete, že budeme postupovat do stavu sblížení mezi námi. Ve skutečnosti budeme směřovat k ještě většímu rozštěpení, k rozdělení.

Dnes již vidíme, že se ženy bouří, vyžadují rovnost v práci. A přestože ještě neexistuje a zatím se omezujeme pouze na procentuální zastoupení žen na některých zasedáních, ve vládě atd., brzy jim budeme muset vyhovět a poskytnout jim stejnou příležitost.

Uvědomíme si, že z přírody vychází nemožnost existence plusu bez mínusu a mínusu bez plusu. Z toho důvodu musíme neustále usilovat o rovnováhu mezi mužskými a ženskými částmi nejen fyzicky na pracovišti, v životě, ale obecně ve všem.

Brzy uvidíme, že profese, ve kterých nikdy nebylo nic ženského, budou zastávat ženy a budou je zvládat stejně dobře jako muži.

Nemůžeme se vracet zpět. Musíme pochopit, že takový je pohyb vpřed. Abychom na to byli připraveni. To zaprvé.

Zadruhé se musíme učit nejen tomu, abychom ženám poskytovali rovné příležitosti. Tím nejdůležitějším pro nás je najít správnou součinnost z hlediska přírody: jaký druh napětí, jaký motor mezi sebou můžeme zapnout tak, aby správně pracoval a muž byl v kontaktu se ženou takovým způsobem, aby nedošlo ke zkratu, když nastane exploze plusu s mínusem.

Správná součinnost by měla probíhat na základě určitého druhu užitečného napětí. To se musíme ještě naučit. Jak na to? Jaké zde může být užitečné napětí? Je možné, že je to příliš, ale jediné napětí je odhalení Stvořitele, dosažení Jeho pociťování. Když spolu muž a žena správně pracují, začnou mezi sebou odhalovat Stvořitele. Mezi sebou. A v tom spočívá princip našeho vývoje, jeho zdroj, jeho příčina.
Proto lidé, kteří chápou, kam to vede, se musí radovat, jakými obrovskými kroky začínáme odhalovat nezbytnost účasti žen ve všech oblastech našeho života. Ve skutečnosti je to nezbytné pouze proto, abyste mohli začít ovládat duchovní prostor.

Stejně jako nás Stvořitel stvořil sestoupením Shora dolů, tak i my, když se spolu navzájem spojíme, Ho vytváříme, nacházíme a definujeme Ho mezi sebou. Jinak Ho nepocítíme.

Pokračování následuje…

Z lekce v ruském jazyce 3. 3. 2019

Originální článek zde.
[# 247492]

Předchozí díl.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed