Tajemství jednoty mužského a ženského počátku č. 7

Úloha mužů a žen

Otázka: Jak důležitá je práce ženy v metodice kabaly?

Odpověď: Muž je obvykle mobilnější než žena. Jedná, běhá, skáče, překračuje moře a oceány. Ale v zásadě to všechno dělá kvůli ženě, aby pro ni i pro sebe vše správně zařídil. A žena mu pomáhá, protože bez její pomoci by se mu nic nepodařilo.

Proto je pozvedávání se ve skupinách založeno na interakci mezi mužskou a ženskou částí. Řekneme-li, že myšlenka přijímat od Stvořitele Jeho řízení, Jeho práci, se nyní nachází v procesu realizace v nás, pak jsou zapotřebí jak mužské, tak ženské otěže. Ženská – levá. Mužská – pravá. A my se s pomocí těchto dvou představitelů lidského rodu můžeme stát podobnými Stvořiteli.

Je třeba zdůraznit, že v kabale se ženě připisuje větší role než muži. Zatím to nevidíme, protože jsou jako vždy muži více vidět. Ve skutečnosti se však, i když si to neuvědomujeme, ve všem nachází právě ženská touha, ženská síla a účast.

Pokračování následuje…

Z lekce v ruském jazyce 3. 3. 2019

Originální článek zde.
[# 247245]

Předchozí díl.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed