Tajemství jednoty mužského a ženského počátku č. 4

Proč je narušen rodinný způsob života?

Otázka: Co brání manželskému páru v ovládání své egoistické přirozenosti? Vždyť oba chtějí pociťovat štěstí na základě toho, co mezi sebou budují.

Odpověď: Tento pár vůbec nechápe, kde se nachází, jaké síly jej ovlivňují, proč je v hmotném světě všechno rozděleno na mužské a ženské jedince.

V našem světě je vztah stvoření se Stvořitelem určitým způsobem vtisknut ve vztazích mezi pohlavími, ačkoliv muži i ženy mají obojí vlastnosti.

Nemůžeme však dosáhnout vzájemného spojení. Vidíme, že se v důsledku egoistického rozvoje z generace na generaci od sebe naopak vzdalujeme. Zdá se nám, že se v naší době můžeme genderově navzájem sblížit, více si vzájemně porozumět. K ničemu takovému však nedochází.

Rozvíjející se egoismus v nás vyvolává ještě větší rozpor a odmítání. V průběhu celé historie lidstva ženy i muži vždy věděli, jaký úděl je jim určen. Muž musel obstarat chléb a žena vést domácnost.
Domov – to je žena, hospodyně, děti a muž je povinen je zabezpečit. Manželé chápali, že tímto způsobem sdílejí své povinnosti, a takto nesli břemeno života. Vycházelo ze způsobu rodinného života. Takový příklad jim předávali prarodiče, otcové a matky.

A najednou, asi před 100 lety, se to všechno začalo bortit, a to téměř ve všech zemích. Nezávisí to na tom, zda je země progresivní, nebo zaostalá. Stejný zlom se vyskytuje ve všech tradičních, ortodoxně tradičních i fanatických islámských společenstvích.

Program stvoření nás vede k tomu, že nemůžeme nic dělat. Egoismus se rozrostl natolik, že už nemůžeme zahnat ženu do domu, aby seděla v domě, vychovávala děti a vařila zelnou polévku, zatímco by její muž chodil do práce. Nyní už to není možné. Proto se sami sebe ptáme: „Jak dále žít?“

Nyní proto dochází k odhalení vědy kabaly, aby nám vysvětlila, v čem spočívá správný vztah mezi mužem a ženou, neboť jej dnes není možné dosáhnout takovým způsobem jako dříve.

Pokračování následuje…

Z lekce v ruském jazyce 3. 3. 2019
Originální článek zde.
[# 247191]

Předchozí díl.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed