Tajemství jednoty mužského a ženského počátku č. 1

Tajemství přírody

Z jediného zdroje, kterým je Stvořitel, sestupují dvě síly. Jedna z nich je síla, která se vztahuje k Němu: vlastnost dávání, lásky, emanace.

Druhou je stvořená umělá síla, kterou stvořil Stvořitel a která před začátkem stvoření neexistovala: vlastnost přijímání, vstřebávání, jež se poté stala egoistickou vlastností.

Obě síly existují ve Vyšších světech i v našem světě jako plus a minus. Jsou stvořeny jako k sobě navzájem protikladné, abychom my, jež představujeme vlastnost přijímání, negativní egoistickou sílu, mohli pomocí našich vlastností určit pozitivní sílu k nám protikladnou – Stvořitele a vytvořili s ní součinnost, sjednocení jako v atomu.

Jedna síla neexistuje odděleně od druhé. Vždy je měříme, vidíme, cítíme a nalézáme v určité vzájemné poloze k sobě navzájem.

Negativní síla, ve které nás Stvořitel stvořil, je nezbytná právě proto, abychom ji našli, definovali a na základě toho pocítili Jeho jako pozitivní, vyzařující sílu a takto s Ním začali navazovat kontakt, abychom ho mohli odhalit, definovat, cítit, přibližovat se k Němu, nebo se od Něho vzdalovat.

Jinými slovy, vidět, v jakém stavu se nacházíme ve vztahu ke Stvořiteli, abychom určili, jak do sebe můžeme absorbovat Jeho vlastnosti.

Jak se můžeme z čistě negativních přetvořit na Jemu podobné, abychom se stali jak negativní, tak i pozitivní? To je nesnadná otázka a její řešení je velmi obtížné.

Nejedná se pouze o odhalení tajemství jednoty plus a minus, Stvořitele a stvoření, ale především o odhalení toho, jakým způsobem se stvoření rozvíjí. Člověk dosahuje svého naprosto protikladného stavu ke Stvořiteli a začíná tento stav pociťovat jako absolutně škodlivý, nevhodný, nesnesitelný, a poté se snaží udělat vše, aby se nad ním pozvedl a začal ze sebe čistě negativního vytvářet něco pozitivního.

Jak je to možné? Vždyť stvoření nemůže v žádném případě změnit svou přirozenost. Ukazuje se, že může změnit pouze uplatňování své přirozenosti. To znamená, že i když jsem byl vytvořen jako naprosto negativní, mohu své negativní vlastnosti, pohnutky a jednání přeměnit tak, aby byl jejich konečný výsledek pozitivní. A jak to udělat – je skutečné tajemství.

Nedokážeme si to ani představit. Proto říkáme, že je to tajemství. Vždyť jsme toho ještě nedosáhli, zatím přebýváme ve svých egoistických, negativních vlastnostech.

Pokračování následuje…

Z lekce v ruském jazyce 3. 3. 2019
Originální článek zde.
[# 247101]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: