Duchovní vůdce

Otázka: Muž je hlavou v rodině, ve společnosti. Je vůdce. V rámci lidstva je hybnou silou pokroku. Musí být muž první v duchovním?

Odpověď: Nezáleží na tom, kdo vykonává práci nasměrovanou ke Stvořiteli, k podobnosti s Ním – muž nebo žena. Neřekl bych, že muž je hybnou silou pokroku, a už vůbec bych nenazval náš vývoj pokrokem. Muž je ve srovnání se ženou skutečně mnohem produktivnější ve vědě.

Je však možné to označit za pokrok? Vidíme, že všechno se směřuje ke krizi a člověk si začíná uvědomovat, že základem tohoto světa není materiální, technický, vědecký vývoj, nýbrž duchovní. Otázkou je, zdalipak se muž v duchovním vývoji dostává dopředu.

V současné době bych řekl, že z těch, kteří usilují o duchovní, je 80 % žen a pouze 20 % mužů.

Ženy v tomto světě v životě cítí větší nedostatek. Velmi silně v sobě pociťuji nepřítomnost naplnění, takže jsou připraveny na sebeobětování, pomoc, šíření – na všechno.

Muže je velmi těžké přimět opustit stav spokojenosti nebo lhostejnosti.

Všichni jsme egoisté, jsme složeni z touhy se těšit. Žena však cítí tuto touhu jako prázdnotu a je moudřejší ve výběru naplnění. Nebude ztrácet čas fotbalem a momentálními koníčky jako muž, protože to je způsob, jakým funguje ženská přirozenost – pro duchovní postup. Ačkoli v zásadě musí být člověk v životě schopen propojit jak potěšení tohoto světa, tak snahu o duchovní.

Z lekce v ruském jazyce, 26. 6. 2016

Originální článek zde.
[# 195343]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: