Kabalistický význam svátku Šavu’ot

Otázka: V čem spočívá kabalistický význam svátku Šavu’ot?

Odpověď: Význam svátku Šavu’ot – spočívá v obdržení návodu na odhalení Stvořitele lidem, kteří žijí v našem světě. Jedná se o Tóru, přesněji o vědu kabalu.

Šavu’ot se liší od všech ostatních svátků tím, že jsme Shora prostřednictvím určitých lidí obdrželi odhalení metodiky, která poskytuje základ pro odhalení Stvořitele člověku v našem světě. Tato metodika se nazývá „Tóra“ nebo „Kabala“ nebo „Pravá Tóra“.

V podstatě je to jediná věc, kterou v tomto světě musíme udělat – usilovat o to a dosáhnout toho. Všechno ostatní je dočasné. Proto doufám, že s každým rokem, zejména v souvislosti s tímto svátkem, budou lidé stále víc a více chápat jeho smysl.

Otázka: Pokud se ponoříme hlouběji do podstaty svátku, vyvstává otázka, proč bylo nutné přivést lidi do stavu nenávisti? Jak je řečeno: synové Izraele stáli kolem hory Sinaj

Odpověď: Musí to tak být, jinak v sobě necítíme potřebu metodiky sjednocení.

Nejvyšší stupeň našeho vývoje, úroveň Stvořitele, jakoby vrchol hory, na kterou můžeme vystoupit, dosáhneme pouze tehdy, když překonáme Sinaj (stav nenávisti mezi námi). Metodika překonání vzájemné nenávisti spočívá ve vzájemném sblížení, což alegoricky ztělesňuje výstup na horu. Toto sblížení může být uskutečněno pouze s naší aktivní účastí, prostřednictvím naší usilovné práce na sobě. A to je veškerá metodika realizace Tóry.

Právě proto jsme ji obdrželi. V míře realizace této metodiky na sebe přitahujeme Vyšší světlo, které nás mění, navzájem nás sbližuje a propojuje nás mezi sebou. K tomu musíme dospět.

Otázka: Proč je nazván právě „svátkem Šavu’ot“?

Odpověď: Protože přesně měří čas od vystoupení z Egypta: 49 dnů, sedm týdnů, které přesně odměřujeme od odtržení se od našeho egoismu (Pesach) až do stavu, kdy můžeme obdržet instrukci, jak se nad ním pozvednout, tudíž návod, jak změnit naší egoistickou přirozenost.

Pokud jsme 50 dnů odtrženi od ega, začneme napravovat naše egoistické touhy se záměrem „ve prospěch odevzdání a lásky“. A pak v nich odhalíme Vyšší sílu, Vyšší stav, Vyšší svět.

Otázka: Co dělám v těchto 49 krocích?

Odpověď: Napravuji své egoistické záměry, které odpovídají každé ze 49 úrovní vnímání – 7 týdnů. Všechno ostatní musíme nastudovat.

Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“, 8. 5. 2018

Originální článek zde.
[# 227011]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: