Lež a pravda, č. 5

Otázka: Náš svět je zcela postaven na lži, která původně pochází z lidské přirozenosti. Doslova se prodíráme skrze temné džungle plné podvodů a nevíme, podaří-li se nám z nich dostat. Opravdu budeme žít ve světě lží, nebo se svět v budoucnu změní?

Odpověď: Vývoj nás přivádí do bodu, kdy už dále ve lži nemůžeme žít. Existuje mez, po kterou je možné lhát, a za ní si začínáme navzájem ubližovat natolik, že nejsme připraveni se s tím smířit. Prostě nemůžeme nadále existovat, neboť ve všech našich vztazích není ani špetka pravdy.


A pak už nejsme schopni se mezi sebou propojovat a něco spolu realizovat. Ve světě postaveném na nepřetržité lži není žádné spojení mezi lidmi, a proto se rozpadá. To je přesně to, co se dnes na světě děje.

Otázka: A jaký bude svět dále?

Odpověď: Svět dosáhne uvědomění zla, to znamená, že pochopí, že žijeme ve lži a musíme dospět k pravdě. A pravda – to jsou správné, dobré vztahy mezi námi: opravdové, ne lživé.

Přestaneme se vzájemně klamat, naučíme se mluvit pravdu a také vychovávat naše děti v duchu pravdy. Zatoužíme být k sobě upřímní, a v těchto vlastnostech odhalíme vyšší sílu, která je absolutní pravdou.
Právě za tím účelem se ocitáme ve světě lži, zpočátku se nacházíme v rozbití, v hříchu Stromu poznání, v moci hada, v úplné lži. V našem životě není ani kapka skutečné radosti – vše je pouze únik z utrpení. Dokonce i odpočinek je jenom zotavení z dřívější únavy.

A takto se ve všem nachází falešné potěšení, protože se prostě chceme zbavit utrpení, které jsme zakoušeli. Proto nikdy nebude dobro bez předchozího zla. A v příštím světě, kde lži již nebudou, bude jedno dobro nahrazeno jiným, ještě větším dobrem a vše se stane lepším a lepším.

Bude se ti zdát, že předchozí dobro nebylo tak dobré, protože je nyní ještě lépe. Dnes si vybíráme menší ze dvou zel a v napraveném světě budeme nahrazovat menší dobro větším.

Z rozhovoru č. 918. o novém životě, 16. 11. 2017
[# 217219]
Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: